פרופ' אנדרש מוהלרד

מוהלרד

סיכום מחקר 2000-2018

השפעת מודיפיקציה כימית על תיפקודו של אקטין.

פעולה ביולוגית של ה-C טרמינל פנטהפפטיד של פפטיד הגדילה האוסטוגני.

אינטראקציה בין אקטין וקופילין.  

פוליקטיונים.  מקבץ  של סיבי אקטין ע''י

 פפטיד.LL-37 אינטראקציה בין אקטין ובין

אינטראקציה בין אקטין ובין היסטטינים.

אינטראקציה בין היסטונים, אקטין ו- DNA