אחראים לקליטת סגל בכיר בפקולטה

שם ותפקיד נושאי טיפול פרטי התקשרות
דיקן דיקן

פרופ' אברהם זיני
טלפון 87208-87560 

ddental@savion.huji.ac.il

עוזר דיקן נסיעה לחו"ל; שבתון, עבודה נוספת

גב' דניאלה קראוטהמר

טלפון: 88596
daniellak@savion.huji.ac.il

דיקן משנה ענייני תשתית, בינוי, מימוש תקציבי קליטה, לוגיסטיקה

גב' נעמה נחמיאס

טלפון: 88593
naamak@savion.huji.ac.il

עוזר כ"א אקדמי/ עוזר מינויים והעלאות ייעוץ בנושאי שכר כח אדם אקדמי,קידומים     גב' אבישג כהן-שילר
88590 
avishagco@savion.huji.ac.il
מתאם מיחשוב מחשוב ובניית אתר Moodle
קוד גישה לאתרי האוניברסיטה ולרשת
ד"ר אילן יודקו
88571 
yudco@mail.huji.ac.il
חשב הפקולטה נושאי תקציבים, סיוע ראשוני בסאפ גב' נטלי פקרמן
88592 
nathaliep@savion.huji.ac.il
עוזר כ"א מנהלי העסקת סגל מנהלי/סטודנטים לפי שעות גב' נטלי פקרמן 
88590 
nathaliep@savion.huji.ac.il
רכזת מחקר     מידע לגבי מערך התמיכה במחקר באוניברסיטה, מידע לגבי קולות קוראים למענקי מחקר מקרנות תחרותיות חיצוניות, היכרות ואיתור של קולות קוראים רלוונטיים, סיוע בהגשות גב' דניאלה קראוטהמר
טלפון: 88596
daniellak@savion.huji.ac.il
ראש תחום הוראה ותלמידים כל מה שקשור לנהלי הוראה ותלמידים
בחינות, מטלות המרצה בקורסים
וכו'
יעל אוחיון וכסלר
88594
yaelk@savion.huji.ac.il