יעוץ ורישום

 

ניתן להירשם לשנת הלימודים הבאה ללימוים רפואת שיניים עד לתאריך 30 באפריל 2021.

הזימונים יצאו באמצעות המייל לכתובת שעודכנה על ידי המועמד במעמד הרישום.

תנאי קבלה:

 • רמת אנגלית - ציון 120/רמה ׳מתקדמים ב׳
 • רמת עברית - ציון 105, נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית.
 • תנאים נוספים
  • ציון פסיכומטרי רב תחומי  650 ומעלה.  מועד הבחינה הפסיכומטרית האחרון התקף לצורך קבלה הוא מועד אפריל 2021.
  • לתלמידים במכינת האוניברסיטה העברית ולעתודאים, מועד הבחינה הפסיכומטרי האחרון התקף לצורך קבלה הוא  מועד יולי 2021.
  • אזרחות ישראלית - בעלי תעודת זהות ישראלית או תושב קבע.

שלבי המיון:

שלב א'

המיון הראשוני מתבסס על ידע בשפות עברית ואנגלית, הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי ועל הישגים לימודיים (תעודת בגרות, מכינה, לימודים אקדמיים קודמים).  למועמדים מחושב משוקלל קוגניטיבי המתבסס על הבחינה הפסיכומטרית (70%)והישגים לימודיים (30%). מועמדים שציונם המשוקלל עובר את הסף עוברים לשלב ב'.

 עדיין לא נקבע סף המעבר הסופי לשלב ב' והוא עשוי להשתנות מעת לעת עד לקביעת הסף הסופי.

שלב ב' 

מילוי שאלונים  -בעלי ציון פסיכומטרי רב תחומי 700 ומעלה, העומדים ב ציון משוקלל גבוה במיוחד (פסיכומטרי ובגרות), יהיו פטורים משלב זה ויוזמנו ישירות לשלב ג' – שלב הראיונות.

שאר המועמדים שיעמדו בתנאי הסף למעבר לשלב ב', יזומנו לשלב השאלונים. 

מועד מילוי השאלונים - יום שישי,  4 ביוני 2021, לא יתקיים מועד נוסף. שלב זה יכלול שאלון פתוח שנועד לאפיין את המועמדים בהתאם למשתנים אישיותיים שונים. ההשתתפות בשלב זה היא תנאי לדיון בקבלה וכרוכה בתשלום באמצעות כרטיס אשראי. מועמדים שיעברו שלב זה יזומנו לשלב הראיונות האישיים.

שימו לב!

בשל אילוצי התקופה ייתכן ושלב השאלונים יתקיים במתכונת מקוונת. הודעה על אופי הבחינה תנתן בסמוך למועד. כמו כן, יתכנו שינויים במועד זה. בכל מקרה של שינוי כזה תנתן הודעה מוקדמת והוא יפורסם כאן ובערוצי התקשורת הנוספים עם המועמדים.


מועמדים שאין בידם את כל הנתונים בזמן (ציוני סף): מועמדים ל תכנית "בינה" של צה"ל ותלמידי המכינה האוניברסיטאית (ירושלים בלבד) יזומנו אף הם לשלב מילוי השאלונים. מבין מועמדים אלה מי שיעבור את שלב השאלונים בהצלחה, יזומן לשלב הבא, שלב הראיונות. אם יעבור בהצלחה גם את שלב הראיונות, יקבל הודעת קבלה אך ורק אם הנתונים החסרים (בגרות/מכינה או פסיכומטרי) שיתקבלו בהמשך, יעמדו בדרישות הקבלה של הפקולטה .

 • שלב השאלונים כרוך בתשלום.
 • שימו לב!  זימונים לשלב השאלונים יישלחו באמצעות הדוא"ל למועמדים המתאימים כשבועיים לפני מועד השאלון.
 • הסברים על התשלום ופרטים נוספים יהיו בזימון.  אין אפשרות לשלם לשאלונים לפני קבלת הזימון.
 • אי הגעה של מועמד שהוזמן לשלב זה, תתפרש כוויתור על המועמדות ל פקולטה לרפואת שיניים.

 

שלב ג'

לראיונות האישיים יזומנו המועמדים שנמצאו מתאימים בשלב מילוי השאלונים וכן המועמדים שציוניהם גבוהים במיוחד ויקבלו הודעה שהם פטורים משלב השאלונים.

שלב זה כולל 2 ראיונות אישיים קצרים .

הראיונות יתקיימו בשלוש פעימות:

הראיונות יתקיימו בשלוש פעימות:

פעימה ראשונה – מועמדים שישלימו את הרישום עד למועד 14/3/2021 , יציגו נתונים מלאים, ויעמדו בתנאים המאפשרים מעבר ישיר לראיונות, יוזמנו לראיונות בפעימה ראשונה. ראיונות הפעימה הראשונה יערכו בחודש אפריל 2021.

פעימה שניה - מועמדים שירשמו לאחר ה  14/3/2021 ויציגו נתונים מתאימים לאחר קבלת ציוניהם (פסיכומטרי ובגרות), יוזמנו לראיונות בפעימה שניה. ראיונות הפעימה השנייה יתקיימו במהלך חודש מאי 2021.

שתי הפעימות הראשונות מיועדות למועמדים שציוניהם יאפשרו להם לקבל פטור משלב השאלונים.

פעימה שלישית – מועמדים שיעברו בהצלחה את שלב השאלונים יוזמנו לראיונות בפעימה השלישית שיתקיימו במהלך חודש יולי 2021.

 

מועדים מדויקים יותר יפורסמו בהמשך.

שימו לב!

ייתכנו שינויים באופי ובמועדי שלבי המיון. הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים אלה.

 

 

 • שלב זה כרוך בתשלום.

 אי הגעה לשלב הראיונות האישיים תתפרש כוויתור על המועמדות ל פקולטה לרפואת שיניים.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר הרישום של האוניברסיטה העברית

סיכויי קבלה

מינהל הסטודנטים

סודיות רפואית

מילוי טופס ויתור על סודיות

הרשמה לאוניברסיטה

מעבר לאתר ההרשמה המרכזי

שנתון האוניברסיטה