יעוץ ורישום

 

ניתן להירשם לשנת הלימודים הבאה ללימודים רפואת שיניים עד לתאריך 30 באפריל 2022.

הזימונים יצאו באמצעות המייל לכתובת שעודכנה על ידי המועמד במעמד הרישום.

תנאי קבלה:

  • רמת אנגלית - ציון 120/רמה ׳מתקדמים ב׳
  • רמת עברית - ציון 105, נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית.
  • תנאים נוספים
    • ציון פסיכומטרי רב תחומי  650 ומעלה.  מועד הבחינה הפסיכומטרית האחרון התקף לצורך קבלה הוא מועד אפריל 2022.
    • לתלמידים במכינת האוניברסיטה העברית ולעתודאים, מועד הבחינה הפסיכומטרי האחרון התקף לצורך קבלה הוא  מועד יולי 2022.
    • אזרחות ישראלית - בעלי תעודת זהות ישראלית או תושב קבע.

שלבי המיון:

:שלבי המיון

 

שלב א'

המיון הראשוני מתבסס על ידע בשפות עברית ואנגלית, הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי ועל הישגים לימודיים (תעודת בגרות, מכינה, לימודים אקדמיים קודמים).
למועמדים מחושב משוקלל קוגניטיבי המתבסס על הבחינה הפסיכומטרית והישגים לימודיים.

עדיין לא נקבע סף המעבר הסופי לשלבים הבאים והוא עשוי להשתנות מעת לעת עד לקביעת הסף הסופי.

 

שלב ב'

זהו שלב מילוי השאלונים  -

כל המועמדים שעברו את שלב א', וציוניהם ימצאו מעל סף המעבר, יוזמנו לשאלונים.
 

השנה יתקיימו שני מועדים לשאלוני המיון:
אמועמדים שירשמו עם נתונים קוגנטיביים מלאים (בגרות ופסיכומטרי) עד לתאריך 13.03.2022 ויעמדו בסף קוגנטיבי משוקלל גבוה שייקבע, יזומנו למועד השאלונים הראשון.
מועד השאלונים הראשון יתקיים ביום ו' 01.04.2022
מועמדים שיעברו שלב זה בהצלחה יזומנו לשלב ג' - הראיונות האישיים יתקיימו עבור קבוצה זו במהלך חודש מאי 2022.

במועמדים שיירשמו לאחר 13.03.2022 או שאינם בעלי נתונים מלאים (פסיכומטרי אפריל, מכינאים, עתודאים) או שאינם עומדים בסף שייקבע לקבוצה הראשונה, אבל יעמדו בסף שייקבע לקבוצה השנייה, יזומנו למועד השאלונים השני.
מועד השאלונים השני יתקיים ביום ו' 10.06.2022
מועמדים שיעברו שלב זה בהצלחה יזומנו לשלב ג' - הראיונות האישיים יתקיימו עבור קבוצה זו במהלך חודש יולי/תחילת חודש אוגוסט 2022.
 

שימו לב!

ייתכנו שינויים במועדים אלה. בכל מקרה של שינוי כזה תינתן הודעה מוקדמת והוא יפורסם כאן ובערוצי התקשורת הנוספים עם המועמדים.

בשל אילוצי התקופה, שלב השאלונים יתקיים במתכונת מקוונת. הודעה על אופי הבחינה תינתן בסמוך למועד.


מועמדים שאין בידם את כל הנתונים בזמן (ציוני סף): מועמדים לתכנית "בינה" של צה"ל ותלמידי המכינה האוניברסיטאית (ירושלים בלבד) יזומנו אף הם לשלב מילוי השאלונים.

מבין מועמדים אלה, מי שיעבור את שלב השאלונים בהצלחה, יזומן לשלב הבא, שלב הראיונות.

אם יעבור בהצלחה גם את שלב הראיונותיקבל הודעת קבלה אך ורק אם הנתונים החסרים (בגרות/מכינה או פסיכומטרי) שיתקבלו בהמשךיעמדו בדרישות הקבלה של ה פקולטה .


 

מועמדים שנדרשים לגשת לשלב השאלון וניגשו אליו בשנה הקודמת, 2021, יוכלו להשתמש בציון מהשנה שעברה גם השנה, וכך לא יהיו חייבים לגשת לשאלון שוב.

אם יחליטו לגשת, הציון מהשנה יהיה הציון הקובע ולא יתאפשר להשתמש בציון הקודם, כלומר, הציון האחרון של המועמד הוא הציון הקובע שיילקח בחשבון.

טווח הציונים בשאלון: 150 - 250.

 

ציון סף המעבר לשלב הראיונות משתנה משנה לשנה.

 

מועמדים שנבחנו בשאלון בשנה שעברה וירשמו לשנת הלימודים תשפ"ג, יוכלו לראות את ציונם במידע האישי.

שלב השאלונים כרוך בתשלום.

 

הסברים על התשלום ופרטים נוספים יהיו בזימונים. זימונים לשאלונים יישלחו בסמוך למועד המבדק באמצעות המייל. אין אפשרות לשלם לשאלונים לפני קבלת הזימון.

 

אי הגעה של מועמד שהוזמן לשלב זה, תתפרש כוויתור על המועמדות ל פקולטה לרפואת שיניים.

 

שלב ג' -

לראיונות האישיים יזומנו המועמדים שנמצאו מתאימים בשלב מילוי השאלונים.

שלב זה כולל 2 ראיונות אישיים קצרים שיבוצעו ע"י 4 מראיינים.

 

הראיונות, כפי שצוין מעלה, יתקיימו בשני מועדים לשתי קבוצות:

קבוצה ראשונה – 

מועמדים שעברו בהצלחה את מיוני קבוצת המיון הראשונה וניגשו לשאלון במועד 01.04.2022 ועברו אותו בהצלחה.
ראיונות אלה יהיו כפי שצוין מעלה במהלך חודש מאי 2022.

פעימה שניה -

מועמדים שעברו בהצלחה את מיוני קבוצת המיון השניה או שנתוניהם חסרים ומתמיינים על תנאי וניגשו לשאלון במועד 10.06.2022 ועברו אותו בהצלחה.
ראיונות אלה יהיו כפי שצוין מעלה במהלך חודש יולי/תחילת חודש אוגוסט 2022.

 

מועדי הראיונות עשויים להשתנות, תאריכים מדויקים יותר יפורסמו בהמשך.

שלב זה כרוך בתשלום.

 

אי הגעה לשלב הראיונות האישיים תתפרש כוויתור על המועמדות ל פקולטה לרפואת שיניים.

 

שימו לב!

ייתכנו שינויים באופי ובמועדי שלבי המיון. הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים אלה.

 

  • שלב זה כרוך בתשלום.

 אי הגעה לשלב הראיונות האישיים תתפרש כוויתור על המועמדות ל פקולטה לרפואת שיניים.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר הרישום של האוניברסיטה העברית

סיכויי קבלה

מינהל הסטודנטים

סודיות רפואית

מילוי טופס ויתור על סודיות

הרשמה לאוניברסיטה

מעבר לאתר ההרשמה המרכזי

שנתון האוניברסיטה