דוקטור לרפואת שיניים

לימודי מדעי היסוד ברפואת שיניים

שלוש השנים הראשונות במסגרת הלימודים לתואר "דוקטור לרפואת שיניים" מוקדשות ללימודי מדעי היסוד ברפואת שיניים.

מטרות הלימודים:

• הקניית מושגי יסוד תיאורטיים, והתנסות מעשית במכשור רפואי ברפואת שיניים .
• הקניית הבנה בסיסית בתהליכים נורמאליים ובתהליכי מחלה בגוף האדם.
• הקניית מושגי יסוד במחקר מדעי, בסיסי ורפואי.