המעבדה למכניקה תאית וביופיזיקה תיאורטית

ד"ר אסף זמל

המעבדה עAssaf Zemelוסקת במחקר תאורטי של המנגנונים המכניים העומדים בבסיסם של תהליכי יסודי של תאים ורקמות. מחקרים פורצי דרך בעת האחרונה מראים שלתכונות המכניות והפיסיקליות של התאים ושל סביבתם יש השפעה מכרעת על הפעילות של תאים ועל הבקרה הגנטית שלהם. כך למשל התגלה שהקשיחות של הסביבה החוץ תאית וצורת התא משפיעים על מנגנון ההתמיינות של תאי גזע, על קצב החלוקה והמוות של תאים ועל התפתחות של ממאירות וסרטן. בין נושאי המחקר של המעבדה, אנו חוקרים את המנגנון המכני של התבססות צורת התא ואת האופן שבו כוחות שמתפתחים בתא בתהליך זה, באמצעות מנועים מולקולריים ומנגנונים אחרים, שולטים בארגון הפנימי של שלד התא, בהכוונת התא וביצירה של קוטביות פנימית. בנוסף, אנו חוקרים את האופן שבו הכוחות המכניים שתאים מייצרים ומפעילים על סביבתם משפיעים על תאים שכנים, ובין השאר גורמים להם לשנות את הכוונתם ותנועתם ההדדית ובאופן קולקטיבי מביאים לארגון עצמי ויצירה של תצורות רקמה. 

פרסומים

אתר המעבדה

assafz@ekmd.huji.ac.il