המעבדה למיקרוביולוגיה וחקר הביופילם

פרופ' דורון שטיינברג

דורון שטיינברג

המעבדה מתרכזת בחקר הביופילם ההומני והסביבתי. אנו חוקרים מגנוני יצירת הביופילם ואמצעים למניעתו. לדוגמא: פלאק דנטלי, ביופילם על קטטרים, שתלים, עור. ביופילם בצינורות מים,   .
אפיק מחקר: תקשורת בין מיקרואורגניזמים 
אפיק מחקר:  פעילות אנטימיקרוביאלית של קנבנואידים

 

 

 

פרסומים

מייל -  dorons@ekmd.huji.ac.il

טלפון  - 972-2-67576331