בקשה לקבלת פטור מקורס

פרטים אישיים
תלמיד רשאי להגיש בקשה לפטור רק אם קיבל ציון 60 לפחות בקורס בו הוא מבקש פטור וממוצע כל הקורסים    
עליהם מבקש פטור הינו 75 (לקורסים מהאוניברסיטה העברית בלבד!)    
לתלמידים מאוניברסיטאות אחרות נדרש ציון 75 לפחות בקורס.
פרטי הקורס
העלאת קבצים
יש לצרף גיליון ציונים וסילבוס המעידים על השתתפותי והישגי בקורס הנ"ל
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg png
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg png
הצהרה