טופס בדיקת מבחן

הנחיות

יש לבדוק שוב את כל התשובות על מנת לוודא שאין טעות בבדיקתך

הטופס יימסר למזכירות תלמידים עד 72 שעות ממועד פרסום הציון

פרטים אישיים
מבנה טופס הבחינה

להלן תבנית הקובץ שיש לשלוח בקובץ אקסל

פרט לגבי כל שאלה בגרסה שלך אם לבדיקתך סימנת תשובה נכונה/לא נכונה:

 

מס' שאלהמס' תשובה נכונהענית נכון - סמן Vענית לא נכון - סמן X
1.   
2.   
3.   
.   
.   
.   
.   
.   
67.   
68.   
69.   
70.   

 

גודל קובץ מירבי: 5 MB
סיומות קובץ מותרות: xls xlsx
הצהרה

ידוע לי כי לאחר בדיקה נוספת של הבחינה, הציון הסופי בקורס עלול להיות נמוך יותר.