פרס הצטיינות הוענק לצוות מזכירות הוראה ותלמידים

יולי 1, 2019

פרס הצטיינות לצוות
הוענק לצוות מזכירות הוראה ותלמידים
הפקולטה לרפואת שיניים
יוליה-יעל אוחיון, בלה צונה, אבישג כהן-שילר יוליה-יעל אוחיון, בלה צונה, אבישג כהן-שילר
צוות מזכירות ההוראה אחראי על טיפול בסטודנטים לתואר בוגר, לתארים
מתקדמים ולתלמידים בשנים הקליניות, והן הגורם המרכזי בהצלחת כל
תהליכי קבלת תלמידים חדשים. עבודתן נעשית מול גורמים באוניברסיטהומחוצה לה, כמו משרד הבריאות ותכנית "בינה" היוקרתית, המשותפת לצה"ל
ולפקולטה. בשנים האחרונות, מסלול ההוראה של רפואת שיניים עבר שינויים
גדולים המחייבים התארגנות נכונה, והצוות גילה גמישות, יוזמה, יצירתיות,
חריצות ותושייה מעבר למקובל ועמד במשימה בכבוד.
אבישג, בלה ויעל הן עובדות אחראיות, מסורות, חרוצות ואמינות. הן נכונות
לעזור בכל עת ומשקיעות מזמנן גם מחוץ לשעות העבודה המקובלות במוסד. הן
יוזמות פעולות שעיקרן לייעל את עבודת ההוראה, לסייע לתלמידים ולמרצים
ולתרום להווי הפקולטה, וחברי הסגל והתלמידים מוקירים אותן מאד.