קישור לתמונות מטקס לחלוקת פרסי מחקר 2020 שנערך ב 15.7.2020