פרופ' מיכל הורוביץ

מיכל הורוביץ
972-2-6757588

פרופ' מיכל ישוב הורוביץ

ראשת המעבדה לפיזיולוגיה סביבתית

היחידה עוסקת בהבנת הדינמיקה של תהליכי הסתגלות לחום  (אקלימציה) תוך כדי הבנת הקשר בין המנגנונים הפיזיולוגים האינטגרטיביים והבקרה המולקולארית המווסתת אותם, בהדגשה על מנגנונים אפיגנטיים. חלק מרכזי בעבודה הינו הבנת מנגנוני עמידות צולבת בין אקלום לחום, הגנה תאית וזיכרון האקלום לחום כפי שמובא במאמר סקירה קצר:  

Heat Acclimation-Mediated Cross-Tolerance: Origins in within-Life Epigenetics?

Horowitz M. Front Physiol. 2017

המעבדה מובילה בתחום זה. המודלים המרכזיים במחקר הנם לב ומוח, כאשר העקות הסביבתיות הינן: חום, היפוקסיה והיפרוקסיה. שיטות העבודה-פיזיולוגיה אינטגרטיבית בשילוב עם הבנת הפרוטאום והטרנסקריפטום.

נושא מרכזי נוסף עוסק במנגנוני אי-סבילות לחום באדם בגישה פיזיולוגית וביואינפורמטיקה.