אבני פינה

על התלמידים לקחת 8 נ"ז קורסי אבני פינה לפי החלוקה להלן:

 

שנה א' :

2 נ"ז  מתחום רוח

2 נ"ז מתחום חברה

 

שנה ב':

2 נ"ז מתחום רוח

2 נ"ז – מתחום חברה – חובת בחירה – קורס מדעי ההתנהגות שנה ב' 97342

 

לא יאושרו קורסי אבני פינה בשנה ג'.