המזכירות לענייני תלמידים

המזכירות לענייני הוראה ותלמידים היא יחידה מנהלית העוסקת בתכנון ובהפעלה של מערכת הלימודים על היבטיה השונים, בהתאם להנחיות של ועדת ההוראה ושל גורמים מוסמכים אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה.

עיקר עיסוקיה הם:

 • טיפול בהרשמה לפקולטה ומעקב אחר תהליך הקבלה וטיפול במתקבלים
 • אחריות על בניית תכנית הלימודים ועדכונה
 • ארגון הייעוץ ותמיכה במערכת הרישום הממוחשבת לקורסים
 • מעקב אחר קיום הבחינות בפקולטה, פרסום ציונים ודיווחים, טיפול בערעורים על ציונים, קביעת מועדי ב'  ומועדים מיוחדים.
 • בדיקת המצב האקדמי של התלמיד ומעקב אחר לימודיו והישגיו ( כולל טיפול בסמינר הבוגר ובעבודת הגמר)
 • טיפול בתלמידי החוג למדעים הביו- רפואיים ברפואת השיניים
 • ניהול תיקיית תלמידים
 • קביעת זכאות לתואר והענקת תעודות
 • הנפקת אישורי תלמיד, אישור לימודים וציונים וכדומה
 • קיום טקסי חלוקת תעודות בוגר, מוסמך ו- D.M.D
 • טיפול במלגות ובפרסים לתלמידים
 • ריכוז עבודתן של ועדת ההוראה, ועדת הקבלה, ועדת מורים תלמידים והועדה לעבודות גמר
 • טיפול בבעיות פרט כולל לקויות למידה, שירות מילואים ובקשות מיוחדות


צוות המזכירות