רפואת שיניים לילדים

נושאי מחקר

פרופ' דיאנה רם

 • אלחוש מקומי

 • התנהגות ילדים במרפאת שיניים וניהול התנהגות בילדים 

ד"ר מוטי מוסקוביץ

 • חידושים בטיפול במוך השן בשיניים נשירות וקבועות צעירות.
 • בריאות הפה והשיניים בילדים עם צרכים מיוחדים.
 • חקר מיקרוביום הרוק בילדים עם צרכים מיוחדים.

דר' אסתי דוידוביץ

 • הרוק כאמצעי אבחנתי בילדים
 • תהליכי בקיעת שיניים
 • בעיות התפתחותיות בשיניים קבועות
 • יעילות מברשות שיניים חשמליות בילדים

דר' אביה פוקס נוי

 • התנהגות ילדים במרפאת שיניים וניהול התנהגות בילדים 
 • טיפול שיניים בילדים בעלי מגבלות רפואיות והתפתחותיות
 • Dental home

דר' אביב שמואלי

 • חומרי שטיפה והשפעתם על שרידות חיידקים בתעלות מוך של טוחנות נשירות
 • אבחון מוקדם של עששת הגיל הרך ע"י רופאי ילדים
 • אבחון מצב המוך בטוחנות נשירות העוברות טיפול מוך ויטלי

דר' אלינור הלפרסון

 • טיפול שיניים וסיבוכים מאוחרים בילדים העוברים טיפול אונקולוגי
 • בריאות הפה והשיניים בילדים עם צרכים מיוחדים
 • חקר מיקרוביום הרוק בילדים עם צרכים מיוחדים
 • הפרעות התפתחותיות בשיניים בילדים שנולדו פגים

פרופ' יוסי שפירא

 • תכנית חינוך ומניעה של מחלות דנטליות באוכלוסיית ילדים עם צרכים מיוחדים
 • התגברות על ההיבטים האורליים של השחתה עצמית- תיאור של שיטה, מעקב
 • התהליכים הביולוגיים הסיסטמיים המלווים את בקיעת השיניים בחיות מעבדה

פרופ' אנה פוקס

 • פגמים התפתחותיים אטיפיים בחותכות נשירות- האם זה ספיגה פנימית טרום בקיעה (PIER)?
 • עבודות קליניות ומעבדתיות על שמוש ב Silver Di amino Fl
 • שרידות לטווח ארוך של חותכות נשירות עם עששת עמוקה שטופלו בסילוק עששת סלקטיבית ושוחזרו עם חומר מרוכב או כתר טרומי (בשתוף עם אוניברסיטת פרנמבוקו, ברזיל)

 

  רשימת פרסומי המחלקה

  Chapters in Books

  Casas M, Fuks A (2011): Pulp Therapy in Primary and Young Permanent Teeth.  The Handbook of Pediatric Dentistry – American Academy of Pediatric Dentistry–Edited by A. Novak and P. Casamassimo – Fourth edition, 90-98,.

  Moskovitz, M. and Fuks, AB. (2012), Chapter 3: Complex Pulp Therapy. Case #3, Cervical pulpotomy in cariously exposed primary molars. In: Clinical Cases in Pediatric Dentistry, Ed: Moursi AM. Da Fonseca, M and Truesdale, A. Iowa State University Press, UK.

  Moskovitz, M. (2012), Chapter 3: Complex Pulp Therapy. Case #4, Root canal treatment in a primary molar. In: Clinical Cases in Pediatric Dentistry, Ed: Moursi AM. Da Fonseca, M and Truesdale, A. Iowa State University Press, UK.

  Moskovitz, M. and Fuks, AB. (2012), Chapter 3: Complex Pulp Therapy. Case #5, Partial pulpotomy in a cariously exposed young permanent molar. In: Clinical Cases in Pediatric Dentistry, Ed: Moursi AM.

  Fuks A, Kupietzky A, Guelmann M (2013) Pulp Therapy for the Primary Dentition. In: Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence. Casamassimo, Fields, McTigue, Nowak. eds. 5th ed. Elsevier.

  Fuks AB, Heling, I, Nuni E. (2013) Pulp Therapy for the Young Permanent Dentition, In Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence. In: Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescent. Casamassimo, Fields, McTigue, Nowak. eds. 5th ed. Elsevier.

  Holan G.  McTigue, D.J. (2013) Traumatic injuries to the primary dentition. In: Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescent. Casamassimo, Fields, McTigue, Nowak. eds. 5th ed. Elsevier.

  Bezerra ACD, Fuks AB (2014) Tratamento odontopediátrico não invasivo e seus reflexos  na clínica no PRO-ODONTO PREVENÇÃO volume 2 ciclo 8. Sescad Odontologia . Editora: Artmed.

  Kupietzky A, Shapira J. (2014) Use of humor in pediatric dentistry in Behavioral Dentistry, Second Edition. Edited by David I. Mostofsky and Farida Fortune , Wiley-Blackwell ISBN: 9781118272060

  Kupietzky A, (2015) Primary incisor restoration in Handbook of Clinical Techniques in Pediatric Dentistry.  Edited by Jane Soxman. Wiley-Blackwell.

  Kupietzky A, Soxman J.  (2015) Ectopic eruption of maxillary first permanent molar in Handbook of Clinical Techniques in Pediatric Dentistry.  Edited by Jane Soxman. Wiley-Blackwell.

  Moskovitz M. and Tickotsky N. (2016) Chapter 6: Pulpectomy and Root Canal Treatment (RCT) in Primary Teeth: Techniques and Materials. In: Pediatric Endodontics Current Concepts in Pulp Therapy for Primary and Young Permanent Teeth, Eds: Fuks A.B. and Peretz B. Springer International Publishing. Switzerland.

  Ram D. (2018) Chapter 7 Case Study: Local Anesthesia – Overcoming failure of mandibular block.  Nasopalatal block using the Wand- Pediatric Dentistry- Infancy through adolescence. Nowak AG, Christensen JR, Mabry TR, Townsend JA, Wells MH,  6th  Edition- Elsevier – On line version

  Flores, MT. Holan, G.  Lauridsen, E. and Andreasen, JO. (2018) Injuries to the Primary Dentition. In: Jens O. Andreasen, Frances M. Andreasen, Lars Andersson Ed. Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth. 5th ed. WILEY Blackwell

  Shmueli A, Chapter 15 Israel (2018) In: A Compendium on Oral Health of Children around the World: Early Childhood Caries. Ed. Morenike Folayan · Publisher: Nova Science Publishers, New York, US.

  Guest editorial

  Holan g. (2010) que feriez-vous si c'éetait votre propre enfant? (What would you do to your own child?). Rev francoph odontol pediatr. (5) 3:97.

  Case reports

  Jacobovitz M, Ramos AMBL, Lima RKP, Pappen FG, Fuks, AB, (2011) Endodontic and Orthodontic Management of Traumatically Intruded Teeth with Horizontal Root Fracture: a case report. Case Reports in Dentistry. Article ID250267, pp1-6

  Moskovitz, M. Birenboim, R. Katz-Sagi, H. Perles, Z. Averbuch, D. (2012) Brain Abscess of Probable Odontogenic Origin in a Child with a Cyanotic Heart Disease.  Pediatric Dentistry 34:403-6.

  Dragstedt AN, Mixon R, Holan G, Guelmann M. (2013) Bilateral complicated crown fractures secondary to chin injury: a case report. Dent Traumatol. 29(3):243-7.

  Fux Noy, A. Nuni, E. Moskovitz, M. (2013) Regenerative Endodontic Treatment of an Immature Permanent Canine Following Infant Oral Mutilation. Pediatric Dentistry 35:355-9. 

  Spierer A, Fuks AB (2014) Pre-eruptive Intra-Coronal Resorption: treatment options and case report J Clin Pediatr Dent. In press

  Petel R, Ashkenazi M. (2014) Pediatric intraoral high-flow arteriovenous malformation: a diagnostic challenge. Pediatr Dent. 36(5):425-8.

  Petel R, Fuks A. Pink Spot - Literature Review and Case Report. (2016) J Clin Pediatr Dent. 40(5):353-5.

  Schwimmer Y, Zeltser R, Moskovitz M. (2017) Deep caries due to Pre-eruptive intracoronal resorption in a newly erupted primary molar. Int J Paediatr Dent. 27(4):313-315.

  Lam N. Halperson E. (2017) Surgery Under General Anesthesia to Treat Gingival Hyperplasia Endanger the Life of Children with Mucolipidosis II - A Case Report. J Dent Pathol Med, 1:1

  Halperson E, Weintraub M. (2018) Oral Langerhans Cell Histiocytosis in an Infant. J Dent Child (Chic). 85(2):75-78.

  Petel R. (2018) Auriculotemporal Nerve Syndrome (Frey’s Syndrome) – a literature review and case report. J Ind Soc Ped Prev Dent  (In Press)

  Fux-Noy, A. (2018) Distal migration and ectopic eruption of the mandibular first premolar: a case report. (In Press)

  Schwimmer Y, Shmueli A, Abu-Tair J, Schwimmer-Noy R and Maly A. (2018) Diagnosis and Management of Lower Labial Mucosa Ulcer in a Hypotonic Infant. Austin J Dent. 5(1):1097.

  Books Edited

  Wright GZ, Kupietzky A (2014) Behavior Management in Dentistry for Children, 2nd Edition, Wiley-Blackwell.

  Fuks A.B. and Peretz B. (2016) Pediatric Endodontics Current Concepts in Pulp Therapy for Primary and Young Permanent Teeth, Springer International Publishing. Switzerland.

  שנת 2020

  Palma-Portaro C, Casian J, La Rocca,F, Fuks, AB: Atypial developmental defects of enamel in primary incisors versus Preeruptive Intracoronal Resorption(PEIR): Case Reports. Pediatr Dent:42(2):146-149, 2020.


  Yanover L, Tickotsky N, Waggoner W, Kupietzky A, Moskovitz M. Zirconia crown performance in primary maxillary anterior teeth: a retrospective photographic and radiographic cohort study. Eur Arch Paediatr Dent. 2020 Oct 7. Epub ahead of print. PMID: 33029745.


  Fux-Noy A, Ytshaki K, Herzog K, Shmueli A, Halperson E, Ram D. Dentists, dental hygienists and dental students' knowledge regarding recommended fluoride concentration in toothpaste for children. Eur Arch Paediatr Dent. 2020 Oct;21(5):623-627. 


  Fux-Noy A, Shmueli A, Herzog K, Halperson E, Moskovitz M, Ram D. Attitudes of EAPD members toward using the "knee-to-knee" position. Eur Arch Paediatr Dent. 2020 Dec;21(6):687-691. 


  Petel R, Ziskind K, Bernfeld N, Suliman H, Fuks AB, Moskovitz M. A randomised controlled clinical trial comparing pure Portland cement and formocresol pulpotomies followed from 2 to 4 years. Eur Arch Paediatr Dent. 2020 Nov 11. Epub ahead of print. PMID: 33175326.


  Schwimmer Y, Beyth N, Ram D, Mijiritsky E, Davidovich E. Laser Tooth Preparation for Pit and Fissure Sealing. Int J Environ Res Public Health. 2020 17(21):7813.


  Davidovich E, Shay B, Nuni E, Mijiritsky E. An Innovative Treatment Approach Using Digital Workflow and CAD-CAM Part 1: The Restoration of Endodontically Treated Molars in Children. Int J Environ Res Public Health. 2020 17(4):1364.


  Davidovich E, Dagon S, Tamari I, Etinger M, Mijiritsky E. An Innovative Treatment Approach Using Digital Workflow and CAD-CAM Part 2: The Restoration of Molar Incisor Hypomineralization in Children. Int J Environ Res Public Health. 2020 17(5):1499. 


  Borovitz Y, Tschernichovsky R, Sokolover N, Davidovich E, Davidovits M. Early detection of renal dysfunction in adolescents aged 10-13 years born with very low birth weight. Archives of Clinical and Biomedical Research 4 (2020): 184-194.


  Davidovich E, Shafir S, Shay B, Zini A. Plaque Removal by a Powered Toothbrush Versus a Manual Toothbrush in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pediatr Dent. 2020 42(4):280-287.


  Polak D, Borovitz Y, Clyman-Levy D, Klein Y, Bernfeld N, Davidovits M, Davidovich E. Salivary Cytokines in Children with Nephrotic Syndrome versus Healthy Children: A Comparative Study. J Clin Med. 2020 9(9):2691


  Davidovich E, Mozer Y, Polak D. Salivary inflammatory cytokines echo the low inflammatory burden in liver-transplanted children. Clin Oral Investig. 2020 Nov 2. doi: 10.1007/s00784-020-03619-4. Epub ahead of print. 


  Davidovich E, Polak D, Brand HS, Shapira J, Shapiro R. Salivary biochemical variables in liver transplanted children and young adults. Eur Arch Paediatr Dent. 2020 Nov 2. doi: 10.1007/s40368-020-00573-3. Epub ahead of print. 


  Davidovich E, Grender J, Zini A. Factors Associated with Dental Plaque, Gingivitis, and Caries in a Pediatric Population: A Records-Based Cross-Sectional Study. Int J Environ Res Public Health. 2020 Nov 19;17(22):8595. 


  Fux-Noy A, Shmueli A, Herzog K, Halperson E, Moskovitz M, Ram D. Attitudes of EAPD members toward using the "knee-to-knee" position. Eur Arch Paediatr Dent. 2020 21(6):687-691.


  Shmueli A, Guelmann M, Tickotsky N, Ninio-Harush R, Noy AF, Moskovitz M. Blood Gas Tension and Acidity Level of Caries Exposed Vital Pulps in Primary Molars. J Clin Pediatr Dent. 2020 Dec 1;44(6):418-422. 


  Fux-Noy A. Distal Migration and Ectopic Eruption of the Mandibular First Premolar: Case Report. J Clin Pediatr Dent. 2020;44(2):127-129.


  Fux-Noy A, Zilberman U, Regev N, Moskovitz M. Drinking Desalinated Water that Lack Calcium and Magnesium Has No Effect on Mineral Content of Enamel and Dentin in Primary Teeth. J Clin Pediatr Dent. 2020;44(1):47-51. 


  Fux-Noy A, Bendahan Y, Ungar E, Shmueli A, Halperson E, Ram D, Moskovitz M. Does preoperative paracetamol reduce pain after dental treatment? A randomized controlled double-blind study. Quintessence Int. 2020 51(9):732-740.

   

  שנת 2019

  Rubanenko M, Petel R, Tickotsky N, Fayer I, Fuks AB, Moskovitz M: A randomized controlled clinical trial comparing Tricalcium Silicate and Formocresol pulpotomies followed for two to four years. Pediatr Dent 41(6):446-450, 2019.


  Kupietzky A, Atia Joachim D, Tal E, Moskovitz M. Long-term clinical performance of heat-cured high-viscosity glass ionomer class II restorations versus resin-based composites in primary molars: a randomized comparison trial. Eur Arch Paediatr Dent. 2019 20(5):451-456. 


  Gelbier S, Kupietzky A, Tsai AT. History of the International Association of Paediatric Dentistry: A 50-year perspective. Int J Paediatr Dent. 2019 May;29(3):387-402. 


  Kupietzky A. Global Cooperation: Defining Early Childhood Caries. J Dent Child (Chic). 2019 May 15;86(2):71-72. 


  Assaf-Jabarin L, Shmueli A, Halperson E, Cohen Y, Ofir A, Bomash D, Tayeb Y. (2019) [Dental care for children suffering from abuse and neglect]. (Hebrew) J  Isr Dent Assoc. 36(1):45-50. 


  Fux-Noy A, Zohar M, Herzog K, Shmueli A, Halperson E, Moskovitz M, Ram D. The effect of the waiting room's environment on level of anxiety experienced by children prior to dental treatment: a case control study. BMC Oral Health. 2019 Dec 30;19(1):294. 


  Shmueli A, Moskovitz M, Halperson E, Ram D, Fux-Noy A. Epidemiology and Clinical Management of Early Childhood Caries in Israel. Front Public Health. 2019 Oct 9;7:280. 


  Petel R. Auriculotemporal nerve syndrome (Frey's syndrome): A literature review and case report. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2019 37(4):414-416.


  Blumer S, Ram D, Costa L, Peretz B. Dental Anxiety among Israeli Postgraduate Pediatric Dental Students and their Instructors. J Clin Pediatr Dent. 2019;43(3):161-166. 


  Fux N, Shmueli A, Halperson E, Ram D, Moskovitz M. "Knee-To-Knee" Position for Minor Procedures in Infants and Toddlers- Dentists Attitudes. J Clin Pediatr Dent. 2019;43(2):86-90. 


  Ytshaki, K, Ram, D, Fux-Noy, A. The knowledge of dentists, dental hygienists and dentistry students in Israel regarding fluoride concentration in toothpastes. Refuat Hapeh Vehashinayim. 2019 36(2):32-37.

  שנת 2018

  Ram D, Hermida ML, Jerozolimsky AB, Slav OY, Wang HY, Abbate FP, Rodriguez AL, Cuadros-Fernández C, Leon RV, Davidovich E. (2018) Children's Preferences for Pediatric Dentist Attire: A Multicenter Study. J Clin Pediatr Dent. 42(3):195-202.

  Tickotsky N, Faibis S, Gellman G, Shoshani M, Kutiner Y, Moskovitz M. (2018) Adherence to Infective Endocarditis Prevention Guidelines by Israeli Dentists Who Treat Children. J Dent Child (Chic). 85(1):8-15.

  Levran N, Wilschanski M, Livovsky J, Shachar E, Moskovitz M, Assaf-Jabrin L, Shteyer E. (2018) Obesogenic habits among children and their families in response to initiation of gluten-free diet. Eur J Pediatr. 177(6):859-866.

  Said F, Moskovitz M. (2018) Effect of Calcium Hydroxide as a Root Canal Dressing Material on Dentin Fracture Strength in Primary Teeth- In Vitro Study. J Clin Pediatr Dent. 42(2):146-149.

  Blumer S, Ram D, Costa L, Peretz B. (2018) Dental Anxiety Among Israeli Postgraduate Pediatric Dental Students and their Instructors. J Clin Pediatr Dent. 42(2):114-118.

  Kupietzky A, Fuks A. (2018) The Keeper of the Meaning and the Era of Evidence Based Dentistry. Pediatr Dent. 40(4):250-252.

  Polak D, Shmueli A, Brenner T, Shapira L. (2018) Oral infection with P. gingivalis exacerbates autoimmune encephalomyelitis. J Periodontol. doi: 10.1002/JPER.17-0531.

  Fux-Noi A, Shmueli A, Halperson E, Ram D, Moskovitz M (2018) Attitudes of pediatric dentists in Israel toward using the "knee-to-knee" position for minor procedures in infants and toddlers. Journal of Clinical Pediatric Dentistry 43:2 (In Press).

  Fux-Noy, A. Bachar, O. Yodko, E. Shapira, J. Faibis, S. Steinberg, D. Zaks, B. Obadia-Afriat, G. Toledano, M. Tickotsky, N. Moskovitz, M. (2018) Homeopathic combination before dental treatment for anxiety reduction in children- pilot study. Journal of Oral Health and Dentistry. 1(1):001

   Awady, M. Moskovitz, M. Cohen, O. Zilberman, U. (2018) Histological and chemical analyses of mesiodens development and mineralization. Archives of Oral Biology 87:191–195

  שנת 2017

  Davidovich E, Meltzer L, Efrat J, Gozal D, Ram D. (2017) Post-Discharge Events Occurring after Dental Treatment under Deep Sedation in Pediatric Patients. J Clin Pediatr Dent. 41(3):232-235.

  Tickotsky N, Moskovitz M. (2017) Protein Activation in Periapical Reaction to Iodoform Containing Root Canal Sealer. J Clin Pediatr Dent. 41(6):450-455.

  Tickotsky N, Petel R, Araki R, Moskovitz M. (2017) Caries Progression Rate in Primary Teeth: A Retrospective Study. J Clin Pediatr Dent. 41(5):358-361.

  Tickotsky N, Petel R, Haim Y, Ghrayeb M, Moskovitz M. (2017) Post-and-Core Restoration of Severely Damaged Permanent Posterior Teeth in Young Adolescents. Int J Prosthodont. 30(5):458–460.

  Tal E, Kupietzky A, Fuks AB, Tickotsky N, Moskovitz M. (2017) Clinical Performance of Heat-Cured High-Viscosity Glass Ionomer Class II Restorations in Primary Molars: A Preliminary Study. J Clin Pediatr Dent. 41(4):264-270.

  Moskovitz M, Dotan M, Zilberman U. (2017) The influence of infantile thiamine deficiency on primary dentition. Clin Oral Investig. 21(4):1309-1313.

  Holan G, Yodko E. (2017) Radiographic evidence of traumatic injuries to primary incisors without accompanying clinical signs. Dent Traumatol. 33(2):133-136.

  Davidovich E, Ccahuana-Vasquez RA, Timm H, Grender J, Cunningham P, Zini A. (2017) Randomised clinical study of plaque removal efficacy of a power toothbrush in a paediatric population. Int J Paediatr Dent. 27(6):558-567.

  שנת 2016

  Shapira J, Birenboim R, Shoshani M, Abdel-Kader A, Behar O, Moskovitz M, Ben-Attar Y, Chaushu S, Becker A. (2016) Overcoming the oral aspects of -self-mutilation: description of a method.  Spec Care Dentist. 36(5):282-7.

  Umansky M, Tickotsky N, Friedlander-Barenboim S, Faibis S, Moskovitz M. (2016) Age Related Prevalence of Pre-Eruptive Intracoronal Radiolucent Defects in the Permanent Dentition. J Clin Pediatr Dent. 40(2):103-6.

  שנים 2010-2015

  Year: 2010

  Davidovich E, Aframian DJ, Shapira J, Peretz B (2010) Salivary pH, saliva biochemistry and oral status in children with Down syndrome. Int J Paediatr Dent. 20(4):235-241.

  Hidas A, Cohen J, Beeri M, Shapira J, Shtienberg D, Moskovitz M (2010) Salivary bacteria and oral health status in children with disabilities fed through gastrostomy. Int J Paediatr Dent. 20:179-185.

  Holan G. Rahme MA. Ram D. (2010) Parents' attitude toward their children's appearance in the case of esthetic defects of the anterior primary teeth. J Clin Pediatr Dent. 34(2):141-5.

  Katz-Sagi H, Redlich M, Brinsky-Rapoport T, Matot I, Ram D (2010) Increased dental trauma in children with attention deficit hyperactivity disorder treated with methylphenidate – a pilot study. J Clin Pediatr Dent.  34(4):287-9

  Kupietzky A, Vargas KG, Waggoner WF, Fuks AB (2010).Use of coolant for high-speed tooth preparation: a survey of pediatric dentistry residency program directors in the United States. Pediatr Dent. 32:212-7.

  Magora F, Cohen S, Ram D (2010): Audiovisual Iatrosedation with Video Eyeglasses Distraction Method in Pediatric Dentistry:  Case History. J Int Dent Med Research. 3(3):133-136

  Moskovitz M, Yahav D, Tickotsky N, Holan G. (2010) Long-term follow up of root canal treated primary molars. Int J Paediatr Dent. 2010 May;20(3):207-13.

  Noy AF, Fuks A. (2010) Assessment of pulps vitality for children and adolescents. Refuat Hapeh Vehashinayim. 27(1):13-6, 73. Hebrew.

  Ram D, Berzon T, Moskovitz M, Efrat J (2010). Unsweetened ice popsicles impart a positive feeling and reduce self- mutilation after pediatric dental treatment with local anaesthesia. Int J Paediatr Dent. 1;20(5):382-8.

  Ram D, Shapira J, Holan G, Magora F, Cohen S, Davidovich E, (2010) Audiovisual Video Eyeglass Distraction during dental treatment in children. Quint Int. 41(8):673-9.

  Ram D, Ben Israel M, Efrat J, Moskovitz M (2010) Mandibular space maintainers for the prevention of space loss following premature loss of primary molars. Revista Odontologica Pediatrica de Peru. 9(2):127-140.

   

  Year: 2011

  Tickotsky, N. Moskovitz, M. Caspi, A. (2011) Dentists' attitudes toward discussing internet health information with their patients -does professional self-efficacy matter?  Journal of Public Health Dentistry 71: 102–105.

  Davidovich E, Naser S, Shapira J, Ram D   (2011) Child’s Premedication Intake – Is It Predictor to Behavior During Dental Treatment?  J Clin Pediatr Dent. 36(4): 389–392.

  Davidovich E, Davidovits M, Peretz B, Shapira J, Aframian DJ. (2011) Elevated salivary potassium in pediatric CKD patients, a novel excretion pathway. Nephrol Dial Transplant. 26(5); 1541-1516.

  Fux Noy A, Shapira J. (2011) A percutaneous injury by a contaminated instrument is a human bite equivalent. Int J Paediatr Dent. 21(1):74-6.

  Fux-Noy A, Sarnat H, Amir E. (2011) Knowledge of elementary school teachers in Tel-Aviv, Israel, regarding emergency care of dental injuries. Dent Traumatol. 27(4):252-6.

  Guelmann M, Shapira J, Fuks AB, (2011) Esthetic Restorative options for pulpotomized  primary molars: a review  of the literature. J Clin Pediatr Dent. 36 (2)123-126.

  Hidas A, Noy AF, Birman N, Shapira J, Matot I, Steinberg D, Moskovitz M. (2011) Oral health status, salivary flow rate and salivary quality in children, adolescents and young adults with ADHD. Arch Oral Biol. 56(10):1137-41.

  Ram D, Keren R, Amir E, Shapira J, Davidovich E (2011) Mandibular block or maxillary infiltration: Does it influence children’s opposition to a subsequent dental visit? J Clin Pediatr Dent. 36 (3): 245-9.

  Ram D, Keren R, Amir E, Shapira J, Davidovich E (2011) Mandibular block or maxillary infiltration: Does it influence children’s opposition to a subsequent dental visit? J Clin Pediatr Dent. 36 (3): 245-9.

   

   

  Year: 2012

  Bar-Hillel R, Feuerstein O, Tickotsky N, Shapira J, Moskovitz M (2012) Effects of CPP-ACP on enamel de- and remineralization in primary teeth: an in vitro study. J Dent Child. 79(1):9-14.

  Davidovich E, Naser S, Shapira J, Ram D (2011) Premedication intake behavior--does it predict behavior during dental treatment?  J Clin Pediatr Dent. 36(4):389–392.

  Fuks A, Guelmann M, Kupietzky A (2012). Current developments in pulp therapy for primary teeth: an update review. Endodontic Topics. 23: 50-72

  Guelmann M, Shapira J, Silva DR, Fucks AB (2012): Esthetic restorative options for pulpotomized primary molars: a review of literature. J Clin Pediatr Dent. 36: 123-6.

  Kupietzky A, Tal E, Vargas KG (2012). Development of a parental cooperation scale for use in the pediatric dentistry setting: reliability and criteria. J Clin Pediatr Dent. 37(2):157-61.

  Miller BE, Deutsch O, Redlich M, Palmon A, Davidovich E, Aframian DJ. (2012) Salivary cortisol levels and sialochemistry analysis in Sjogren's syndrome patients. Oral Diseases. 18(3):255-259.

  Moskovitz M, Tickotsky N, Ashkar H, Holan G. (2012) Degree of Root Resorption after Root Canal Treatments with Iodoform Containing Filling Material in Primary Molars. Quint Int.43(5):361-8.

  Sheinvald-Shusterman K, Holan G. (2012) Parents' ability to recall past injuries to maxillary primary incisors in their children. Dent Traumatol. 28(4):273-6.

   

  Year: 2013

  Petel R. Moskovitz, M. Tickotsky, N. Halabi A. Goldstein, J. Houri-Haddad Y. (2013) Cytotoxicity and proliferative effects of Iodoform containing root canal filling material on RAW 264.7 macrophage and RKO epithelial cell lines. Arch Oral Biol. 58:75-81.

  Parnas L. Chevion M. Berenshtein E. FaibisS. Moskovitz, M. (2013) Are there metallic traces in black extrinsic dental stain? Quintessence International, 44:427-32.

  Davidovich E, Kooby E, Shapira J, Ram D (2013) The traditional practice of canine bud removal in the offspring of Ethiopian immigrants. BMC Oral Health. 19;13(1):34.

  Davidovich E, Kooby E, Shapira J, Ram D. (2013) Oral hygiene habits, dental home, and toothbrushing among immigrant and native low socioeconomic class populations. J Clin Pediatr Dent. 37(4):341-4

  Davidovich E, Wated A, Shapira J, Ram D (2013) The influence of location of local anesthesia and complexity/duration of restorative treatment on children's behavior during dental treatment. Pediatr Dent. 35(4):333-6.

  Davidovich E, Asher R, Shapira J, Brand HS, Veerman EC, Shapiro R. (2013) Mucosal pH, dental findings, and salivary composition in pediatric liver transplant recipients. Transplantation. 96(1):102-7.

  Elqadir AJ, Shapira J, Ziskind K, Ram D. (2013) [Esthetic restorations of primary anterior teeth]. Refuat Hapeh Vehashinayim. 30(2):54-60, 82. Review. Hebrew.

  Fux-Noy A, Nuni E, Moskovitz M. (2013) Regenerative endodontic treatment of an immature permanent canine following infant oral mutilation. Pediatr Dent. 35(4):355-9.

  Hidas A, Birman N, Fux-Noy A, Shapira J, Matot I, Steinberg D, Moskovitz M. (2013) Salivary bacteria and oral health status in medicated and non-medicated children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Clin Oral Investig. 17(8):1863-7.

  Holan G. (2013) Replantation of avulsed primary incisors: a critical review of a controversial treatment. Dent Traumatol. 29(3):178-84.

  Kushnir D, Gabai A , Natapov L, Ram D, Shapira J, Zusman S (2013) Validation of a Hebrew version of the Child-OIDP index, an oral health-  related quality of life measure for children. Oral Health Prev Dent. 11(4):323-30.

  Kupietzky A, Vargas KG, Waggoner WF, Fuks AB (2013). Use of coolant for high-speed tooth preparation: a survey of pediatric dentist members of the American Academy of Pediaitrc Dentistry. Pediatr Dent. 35(1):18-22.

  Shetyer, E. Berson, T. Lachmanovitz, O. Hidas, A. Wilschanski, M. Menachem, M. Shachar, E. Shapira, J. Steinberg, D. Moskovitz, M. (2013) Oral Health Status and Salivary Properties in Relation to Gluten Free Diet in Children with Celiac Disease. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 57:49-52.

   

  Year: 2014

  Davidovich E, Wated A, Shapira J, Ram D. (2014) The influence of location of local anesthesia and complexity/duration of restorative treatment on children's behavior during dental treatment. J Michigan Dent Assoc. 96(1):38-41.

  Davidovich E. (2014) Eating disorders and their influence on the oral cavity. J Israeli Dent Hyg Assoc. In press.

  Fuks AB (2014) The use of amalgam in Pediatric Dentistry – New insights and reappraising the tradition. Pediatr Dent. – in press, invited article

  Hincapie S, Fuks AB, Mora J, Bautista G, Socarras F (2014) Teaching and practical guidelines in pulp therapy in primary teeth in Colombia, south America. Int J Paediatr Dent. 2014 Mar 21. doi: 10.1111/ipd.12103. [Epub ahead of print]

  Holan G, Needleman HL. (2014) Premature loss of primary anterior teeth due to trauma--potential short- and long-term sequelae. Dent Traumatol. 30(2):100-6.

  Halperson E, Moss D, Tickotsky N, Weintraub M, Moskovitz M. (2014) Dental pulp therapy for primary teeth in children undergoing cancer therapy. Pediatr Blood Cancer. 61(12):2297-301.

  Planells del Pozo, Fuks AB, (2014) Zirconia crowns – an esthetic and resistant restorative alternative for ECC affected primary teeth. J Clin Pediatr Dent. 38(3)193-195, 2014.

  Tzur-Gadassi L, Hevroni A, Gross M, Davidovich E., (2014)  Pediatric Obstructive Sleep apnea- An Orthodontic Perspective. Refuat Hapeh Vehashinayim (1993). 31(3):48-58, 63

  Tickotsky N, Moskovitz M. (2014) Renal agenesis in Kallmann syndrome: a network approach. Ann Hum Genet. 78(6):424-33.

   

  Year 2015

  Holan G, Yodko E, Sheinvald-Shusterman K (2015) The association between traumatic dental injuries and atypical external root resorption in maxillary primary incisors. Dent Traumatol. 31(1):35-41.

  Givol N. Frenkel T. Tickotsky N. Moskovitz M. (2015). The incidence and nature of complaints against dentists for the treatment of children in Israel from 1992–2011. Community Dental Health. 32:56-59.

  Kupietzky A, van Duinen R. (2015) Report on the clinical technique of thermo-curing glass-ionomer sealant. Quintessence Int. 46(8):699-705.

  Fuks AB. (2015) The use of amalgam in pediatric dentistry: new insights and reappraising the tradition. Pediatr Dent. 37(2):125-32.

  Baniel, A. Faibis, S. Steinberg, D. Tickotsky N. Moskovitz, M. (2015) Stevioside Hydrate Effect on Growth, Acidogenicity and Adhesion of Streptococcus mutans in vitro. EC Dental Science 1.5: 188-192.

  Davidovich E, Pessov Y, Baniel A, Ram D. (2015) Levels of Stress among General Practitioners, Students and Specialists in Pediatric Dentistry during Dental Treatment. J Clin Pediatr Dent. 39(5):419-22