שיקום הפה

 

תחומי מחקר

 

פרופ' יעל חורי-חדד

 • מחקר בסיסי בתחום הפתוגנזה של מחלת חניכיים

 • רגישות גנטית של מחלת חניכיים
 • גורמים גנטיים הקשורים למחלת חניכיים ולמחלות לב וכלי דם יחדיו
 • מיקרוביום אוראלי והקשר שלו למחלות מערכתיות כמו סוכרת ומחלות לב וכלי דם
 • פריאימפלנטיטיס - פיתוח מודל של דלקת סביב שתלים בעכברים ללימוד הרקע הגנטי של המחלה
 • השפעת האור הכחול על האינטראקציה בין החיידקים למאכסן: השפעה אנטיבקטריאלית ואנטי דלקתית
 • מודלים של ביופילם רב זני  in vitro)) לחקר האינטראקציה של המאכסן בתהליך דלקתי סביב שיניים ושתלים
 • בדיקות תאימות ביולוגית  (Biocompatibility)  של חומרים דנטלים - in vitro ו- in-vivo
 • כלי אבחון חדשני לגילוי מוקדם של מחלות אוראליות באמצעות תרכובות נדיפות ואף אלקטרוני
 • חקר מחלת העששת: פיתוח מודל עששת בעכברים  in-vitro ו- in-vivo  לחקר תהליך התפתחות העששת ואפשרויות טיפול ומניעת המחלה.

 

פרופ' נורית בייט

 • גישות חדישות יישומיות למניעה של זיהומים חיידקים כאלטרנטיבה לתרופות האטיביוטיות הקונבנציונאלית. כגון: פפטידים אנטי מיקרוביאלים, פולימרים אנטיבקטריאלים, בקטריופאג'ים וננוחלקיקים אנטיבקטריליים
 •  פיתוח טכנולוגיות דנטליות חדישות במטרה לקדם ביו-חומרים בעלי תכונות אנטיבקטריאליות
 • מיקרוביולוגיה בחלל הפה, ביופילם, תקשורת בין תאית, עמידות חיידקים

 

דר' אסנת פוירשטיין

 • פוטו-טוקסיות של אור כחול על מיקרואורגניזמים
 • השפעת אור על רקמה ברמה התאית
 • לייזרים ברפואת-שיניים
 • טכנולוגיות וחומרים דנטלים
 • חינוך דנטלי ורפואי

 

דר' יואב פיטרוקובסקי

 • זיהוי עששת אוקלוזלית באמצעות שימוש בשיטות מבוססות פלואורוסנציה   
 • הקשר בין גורמים סגריים ואנטומיים שונים למדדים קליניים בשיקום
 • שימוש באמצעי ליטוש שונים להשגת שטח פנים מלוטש בחומרים מרוכבים
 • שימוש בכלורהסידין להפחתת רגישות פוסט אופרטיבית לאחר שחזורים מרוכבים
 • השוואת דיוק של ארטיקולטורים בשימוש למקרי שיקום מורכבים

 

 

רשימת פרסומי המחלקה

שנת 2019

 

Zabrovsky A, Neeman Levy T, Bar-On H, Beyth N, Ben-Gal G (2019) Next generation of dentists moving to amalgam-free dentistry: survey of posterior restorations teaching in North America. Eur J Dent Educ. 2019 Apr 22. doi: 10.1111/eje.12437. [Epub ahead of print]

Sharon E, Beyth N, Smidt A, Lipovetsky-Adler M, Zilberberg N (2019) Influence of jaw opening on occlusal vertical dimension between incisors and molars. J Prosthet Dent. 2019 Mar 15. pii: S0022-3913(18)31006-0. doi: 10.1016/j.prosdent.2018.10.010. [Epub ahead of print]

Varon-Shahar E, Sharon E, Zabrovsky A, Houri-Haddad Y, Beyth N (2019) Antibacterial Orthodontic Cements and Adhesives: A Possible Solution to Streptococcus mutans Outgrowth Adjacent to Orthodontic Appliances. Oral Health Prev Dent. 2019;17(1):49-56. doi: 10.3290/j.ohpd.a41983.

Polak D, Shany-Kdoshim S, Zaydel L, Feuerstein O, Houri-Haddad Y (2019) High-resolution novel method for tracking bacteria in a multi-species biofilm. Arch Microbiol. 201(2):259-266. doi: 10.1007/s00203-018-1614-z. [Epub ahead of print].

 

 

שנת 2018

 

Beyth N, Blotnick E, Houri-Haddad Y, Beyth S, Muhlrad A (2018)  Buforin III Analogs Bind to DNA and Actin and Inhibit Bacterial Growth. Advances in Biochemistry. 2018; 6(5): 39-46. doi: 10.11648/j.ab.20180605.11

Sharon E, Sharabi R, Eden A, Zabrovsky A, Ben-Gal G, Sharon E, Pietrokovski Y, Houri-Haddad Y*, Beyth N* (2018) Antibacterial Activity of Orthodontic Cement Containing Quaternary Ammonium Polyethylenimine Nanoparticles Adjacent to Orthodontic Brackets. Int J Environ Res Public Health. 2018 Mar 27;15(4). pii: E606. doi:10.3390/ijerph15040606.                                                                                     

Nashef A, Qabaja R, Salaymeh Y, Botzman M, Munz M, Dommisch H, Krone B, Hoffmann P, Wellmann J, Laudes M, Berger K, Kocher T, Loos B, van der Velde N, Uitterlinden AG, de Groot LCPGM, Franke A, Offenbacher S, Lieb W, Divaris K, Mott R, Gat-Viks I, Wiess E, Schaefer A*, Iraqi FA*, Haddad YH* (2018) Integration of Murine and Human Studies for Mapping Periodontitis Susceptibility. J Dent Res. May;97(5):537-546. doi: 10.1177/0022034517744189. Epub 2018 Jan 2.

Shadmon H, Eckhard LH, Basu A, Domb AJ, Beyth N (2018) Synthesis, characterization and antibacterial activity of heterocyclic quaternary ammonium polymers.  New Journal of Chemistry 42, 15427  

Zabrovsky A, Mahmoud R, Beyth N, Ben-Gal G (2018) Direct Posterior Restorations: A 13-Year Survey of Teaching Trends and Use of Materials. Oper Dent. 2018 Nov/Dec;43(6):E273-E279. doi: 10.2341/17-361-C. Epub 2018 Sep 14.

Bar-On H, Smidt A, Zabrovsky A, Ben-Gal G, Beyth N (2018) Antibacterial Effect of a Temporary Cement-Dissolving Liquid. Int J Prosthodont. 2018 Sep/Oct;31(5):456-458. doi: 10.11607/ijp.5840.

Khalifa L, Gelman D, Shlezinger M, Dessal AL, Coppenhagen-Glazer S, Beyth N, Hazan R (2018) Defeating Antibiotic- and Phage-Resistant Enterococcus faecalis Using a Phage Cocktail in Vitro and in a Clot Model. Front Microbiol. 2018 Feb 28;9:326. doi: 10.3389/fmicb.2018.00326. eCollection 2018.

Pietrokovski Y, Shakartsi-Amar O, Ben-Gal G, Lipovetsky-Adler M (2018) Determining the interchangeability of KaVo PROTAR semi-adjustable articulators. Quintessence Int. 2018;49(7):549-555. doi: 10.3290/j.qi.a40499.

Levy DH, Livny A, Sgan-Cohen H, Yavnai N (2018) The association between caries related treatment needs and socio-demographic variables among young Israeli adults: a record based cross sectional study. Isr J Health Policy Res. 2018 May 9;7(1):24. doi: 10.1186/s13584-018-0222-3.

 

שנת 2017

 

Polak D, Ferdman O, Houri-Haddad Y (2017) Porphyromonas Gingivalis Capsule-Mediated Coaggregation as a Virulence Factor in Mixed Infection With Fusobacterium Nucleatum. J Periodont. May;88(5):502-510. doi:  10.1902/jop.2016. 160397. Epub 2016 Nov 25

Shlezinger M, Khalifa L, Houri-Haddad Y, Coppenhagen-Glazer S, Resch G, Que YA, Beyth S, Dorfman E, Hazan R, Beyth N (2017) Phage therapy: A new horizon in the antibacterial treatment of oral pathogens. Curr Top Med Chem. 17(10): 1199 – 1211. doi: 10.2174/1568026616666160930145649

Nashef A, Agbaria M, Shusterman A, Lorè NI, Bragonzi A, Weiss E, Houri-Haddad Y*, Iraqi FA* (2017) Dissection of Host Susceptibility to Bacterial Infections and Its Toxins. Methods Mol Biol. 1488:551-578. (*equal contribution)    

Wilensky A, Potempa J, Houri-Haddad Y*, Shapira L* (2017) Vaccination with recombinant RgpA peptide protects against Porphyromonas gingivalis-induced bone loss. J Periodont Res. 2017 Apr;52(2):285-291. doi: 10.1111/jre.12393. Epub 2016 Jun 10. (*equal contribution)    

Nashef A, Abu-Toamih Atamni HJ, Buchnik Y, Hasturk H, Kantarci A, Stephens D, Wiess EI, Houri-Haddad Y*, Iraqi FA* (2017) Collaborative Cross Mouse Population for Studying Alveolar Bone Changes and Impaired Glucose Tolerance Comorbidity After High Fat Diet Consumption. J Periodontol. Sep;88(9):e150-e158. doi:10.1902/jop.2017.170075. Epub 2017 May (*equal contribution)    

Shusterman A, Munz M, Richter G, Jepsen S, Lieb W, Krone B, Hoffman P, Laudes M, Wellmann J, Berger K, Kocher T, Offenbacher S, Divaris K, Franke A, Schreiber S, Dommisch H, Weiss E, Schaefer AS, Houri-Haddad Y*, Iraqi FA* (2017) The PF4/PPBP/CXCL5 Gene Cluster Is Associated with Periodontitis. J Dent Res. Jul;96(8):945-952. doi: 10.1177/0022034517706311. Epub 2017 May 3. (*equal contribution)    

Heyman L*, Houri-Haddad Y*, Heyman SN, Ginsburg I, Gleitman Y, Feuerstein O (2017) Combined antioxidant effects of Neem extract, bacteria, red blood cells and Lysozyme: possible relation to periodontal disease. BMC Complement Altern Med. 2017 Aug 10;17(1):399. doi: 10.1186/s12906-017-1900-3.    

Zaltsman N, Ionescu AC, Weiss EI, Brambilla E, Beyth S, Beyth N (2017) Surface-modified nanoparticles as anti-biofilm filler for dental polymers. PLoS One. 2017 Dec 15;12(12):e0189397. doi: 10.1371/journal.pone.0189397. eCollection 2017.

Ivgi I, Smidt A, Zaltsman N, Ben-Gal G, Beyth N (2017) Antibacterial Effect of Provisional Cements with Incorporated Polyethyleneimine Nanoparticles: An In Vivo Study. Int J Prosthodont. 2017 September/October;30(5):471–473. doi: 10.11607/ijp.5336. Epub 2017 Aug 14.

Zaltsman N, Kesler Shvero D, Polak D, Weiss EI, Beyth N (2017) Antibacterial Orthodontic Adhesive Incorporating Polyethyleneimine Nanoparticles. Oral Health Prev Dent. 2017;15(3):245-250. doi: 10.3290/j.ohpd.a38525.

Shlezinger M, Khalifa L, Houri-Haddad Y, Coppenhagen-Glazer S, Resch G, Que YA, Beyth S, Dorfman E, Hazan R, Beyth N (2017) Phage Therapy: A New Horizon in the Antibacterial Treatment of Oral Pathogens. Curr Top Med Chem. 2017;17(10):1199-1211. doi: 10.2174/1568026616666160930145649. Review.

Gingichashvili S, Duanis-Assaf D, Shemesh M, Featherstone JDB, Feuerstein O, Steinberg D (2017) Bacillus subtilis Biofilm Development - A Computerized Study of Morphology and Kinetics. Front Microbiol. 2017 Nov 7;8:2072. doi: 10.3389/fmicb.2017.02072. eCollection 2017.

Sharon E, Smidt A (2017) Guest Editorial: The X-1 concept. Quintessence Int. 2017;48(9):687-688. doi: 10.3290/j.qi.a38974.

Ben-Gal G, Katorza L, Weiss EI, Ziv A (2017) Testing Motor Learning Curves Among Dental Students. J Dent Educ. 2017 Oct;81(10):1171-1178. doi: 10.21815/JDE.017.076.

Ben-Gal G, Ziv Y, Weiss EI, Zabrovsky A (2017) Teaching mandibular implant-Supported overdentures in dental schools in North America - a survey. Eur J Dent Educ. 2017 May;21(2):79-85. doi: 10.1111/eje.12181. Epub 2016 Jan 13.

 

שנת 2016

 

Eckhard LH, Houri-Haddad Y, Sol A, Zeharia R, Shai Y, Beyth S, Domb AJ, Bachrach G, Beyth N (2016) Sustained Release of Antibacterial Lipopeptides from Biodegradable Polymers against Oral Pathogens. PLoS One. Sep 8;11(9):e0162537. doi: 10.1371/journal.pone.0162537

Khalifa L, Shlezinger M, Beyth S, Houri-Haddad Y, Coppenhagen-Glazer S, Beyth N, Hazan R. (2016) Phage therapy against Enterococcus faecalis in dental root canals. J Oral Microbiol. 2016 Sep 16;8:32157. doi: 10.3402/jom.v8.32157. Review.

Pietrokovski Y, Nisimov I, Kesler-Shvero D, Zaltsman N, Beyth N (2016) Antibacterial effect of composite resin foundation material incorporating quaternary ammonium polyethyleneimine nanoparticles. J Prosthet Dent. 2016 Oct;116(4):603-609. doi: 10.1016/j.prosdent.2016.02.022. Epub 2016 May 5.

Zaltsman N, Kesler-Shvero D, Weiss EI, Beyth N (2016) Synthesis variants of quaternary ammonium polyethyleneimine nanoparticles and their antibacterial efficacy in dental materials. J Appl Biomater Funct Mater. 2016 May 18;14(2):e205-11. doi: 10.5301/jabfm.5000269.

Kesler Shvero D, Zaltsman N, Weiss EI, Polak D, Hazan R, Beyth N (2016) Lethal bacterial trap: Cationic surface for endodontic sealing. J Biomed Mater Res A. 2016 Feb;104(2):427-34. doi: 10.1002/jbm.a.35576. Epub 2015 Oct 20.

Beyth N, Farah S, Domb AJ, Weiss EI (2014) Strategy transition in antibacterial resin composites: from released antibacterial molecules to insoluble nanoparticles.  Review.  React Funct  Polymers. 75:81-88.

Cohen-Berneron J, Steinberg D, Featherstone JD, Feuerstein O (2016) Sustained effects of blue light on Streptococcus mutans in regrown biofilm. Lasers Med Sci. 2016 Apr;31(3):445-52. doi: 10.1007/s10103-016-1873-3. Epub 2016 Jan 21.

 

שנת 2015

 

Schaefer AS, Bochenek G, Jochens A, Ellinghaus D, Dommisch H, Güzeldemir-Akçakanat E, Graetz C, Harks I, Jockel-Schneider Y, Weinspach K, Meyle J, Eickholz P, Linden GJ, Cine N, Nohutcu R, Weiss E, Houri-Haddad Y, Iraqi F, Folwaczny M, Noack B, Strauch K, Gieger C, Waldenberger M, Peters A, Wijmenga C, Yilmaz E, Lieb W, Rosenstiel P, Doerfer C, Bruckmann C, Erdmann J, König I, Jepsen S, Loos BG, Schreiber S (2015) Genetic evidence for PLASMINOGEN as a shared genetic risk factor of coronary artery disease and periodontitis. Circ Cardiovasc Genet. Feb;8(1):159-67. doi: 10.1161/CIRCGENETICS.114.000554. Epub 2014 Dec 2.

Atar-Froyman L, Sharon  A, Weiss  EI, Houri-Haddad Y, Kesler-Shvero  D,   Domb AJ, Pilo  R, Beyth N (2015) Anti-biofilm properties of wound dressing incorporating nonrelease polycationic antimicrobials. Biomaterials. Apr;46:141-8. doi: 10.1016/j.biomaterials.2014.12.047. Epub 2015 Jan 28

Ortega A, Farah S, Tranque P, Ocaña AV, Nam-Cha SH, Beyth N, Gómez-Roldán C, Pérez-Tanoira R, Domb AJ, Pérez-Martínez FC, Pérez-Martínez J (2015) Antimicrobial evaluation of quaternary ammonium polyethyleneimine nanoparticles against clinical isolates of pathogenic bacteria. IET Nanobiotechnol. 2015 Dec;9(6):342-8. doi: 10.1049/iet-nbt.2014.0078.

Khalifa L, Coppenhagen-Glazer S, Shlezinger M, Kott-Gutkowski M, Adini O, Beyth N, Hazan R (2015) Complete Genome Sequence of Enterococcus Bacteriophage EFLK1. Genome Announc. 2015 Nov 19;3(6). pii: e01308-15. doi: 10.1128/genomeA.01308-15.

Beyth N, Houri-Haddad Y, Domb A, Khan W, Hazan R (2015) Alternative antimicrobial approach: nano-antimicrobial materials. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:246012. doi: 10.1155/2015/246012. Epub 2015 Mar 16. Review.

Farah S, Aviv O, Laout N, Ratner S, Beyth N, Domb AJ (2015) Quaternary ammonium polyethylenimine nanoparticles for treating bacterial contaminated water. Colloids Surf B Biointerfaces. 2015 Apr 1;128:614-619. doi: 10.1016/j.colsurfb.2015.03.006. Epub 2015 Mar 9.

Farah S, Aviv O, Laout N, Ratner S, Beyth N, Domb AJ (2015) Quaternary ammonium poly(diethylaminoethyl methacrylate) possessing antimicrobial activity. Colloids Surf B Biointerfaces. 2015 Apr 1;128:608-613. doi: 10.1016/j.colsurfb.2015.01.051. Epub 2015 Feb 7.

Khalifa L, Brosh Y, Gelman D, Coppenhagen-Glazer S, Beyth S, Poradosu-Cohen R, Que YA, Beyth N, Hazan R (2015) Targeting Enterococcus faecalis biofilms with phage therapy. Appl Environ Microbiol. 2015 Apr;81(8):2696-705. doi: 10.1128/AEM.00096-15. Epub 2015 Feb 6.

Ben-Gal G, Herskowitz HD, Beyth N, Weiss EI (2015) Teaching New Materials and Techniques for Fixed Dental Prostheses in Dental Schools in the United States and Canada: A Survey. J Prosthodont. 2015 Oct;24(7):598-601. doi: 10.1111/jopr.12265. Epub 2015 Jan 20.

Polak D, Martin C, Sanz-Sánchez I, Beyth N, Shapira L (2015)  Are anti-inflammatory agents effective in treating gingivitis as solo or adjunct therapies? A systematic review. J Clin Periodontol. 2015 Apr;42 Suppl 16:S139-51. doi: 10.1111/jcpe.12340. Review.

Shvero DK, Zatlsman N, Hazan R, Weiss EI, Beyth N (2015) Characterisation of the antibacterial effect of polyethyleneimine nanoparticles in relation to particle distribution in resin composite. J Dent. 2015 Feb;43(2):287-94. doi: 10.1016/j.jdent.2014.05.003. Epub 2014 May 29.

Abramovitz I, Wisblech D, Zaltsman N, Weiss EI, Beyth N (2015) Intratubular antibacterial effect of polyethyleneimine nanoparticles: An ex vivo study in human teeth. Journal of Nanomaterials. vol. 2015.

Ginsburg I, Koren E, Feuerstein O, Zogakis IP, Shalish M, Gorelik S (2015) Chlorhexidine markedly potentiates the oxidants scavenging abilities of Candida albicans. Inflammopharmacology. 2015 Oct;23(5):271-81. doi: 10.1007/s10787-015-0245-0. Epub 2015 Jul 31.

Lederman M, Sharon E, Lipovezky-Adler M, Smidt A (2015) [Biocompatibility of composites--literature review]. Refuat Hapeh Vehashinayim (1993). 2015 Jan;32(1):21-9, 60. Review. Hebrew.

Sgan-Cohen H, Livny A, Listl S (2015) Dental health among older Israeli adults: is this a reflection of a medical care model inadequately addressing oral health? Int Dent J. 2015 Feb;65(1):49-56. doi: 10.1111/idj.12135. Epub 2014 Oct 24.

 

לפני 2014

2014

Polak D, Benzki-Namdar E, Houri-Haddad Y*, Shapira L* (2014). Mucosal Vaccination Shapes the Expression of Salivary Antibodies and Establishment of CD8+ T-Cells. J Periodontol. Jul;85(7):991-7.  Epub 2013 Dec 22. (*equal contribution)        

Iraqi FA, Athamni H, Dorman A, Salymah Y, Tomlinson I, Nashif A, Shusterman A, Weiss E, Houri-Haddad Y, Mott R, Soller M (2014) Heritability and coefficient of genetic variation analyses of phenotypic traits provide strong basis for high-resolution QTL mapping in the Collaborative Cross mouse genetic reference population. Mamm Genome. Apr;25(3-4):109-19. doi: 10.1007/s00335-014-9503-5. Epub 2014 Jan 21.

Matsui A, Jin JO, Johnston CD, Yamazaki H, Houri-Haddad Y, Rittling SR (2014) Pathogenic bacterial species associated with endodontic infection evade innate immune control by disabling neutrophils. Infect Immun. Oct;82(10):4068-79. doi: 10.1128/IAI.02256-14. Epub 2014 Jul 14.     3.256; 75/155; 30/88; 8

Jain A, Duvvuri LS, Farah S, Beyth N, Domb AJ, Khan W (2014) Antimicrobial polymers. Adv Healthc Mater. 2014 Dec;3(12):1969-85. doi:10.1002/adhm.201400418. Epub 2014 Nov 19. Review.

Eckhard LH, Sol A, Abtew E, Shai Y, Domb AJ, Bachrach G, Beyth N (2014) Biohybrid polymer-antimicrobial peptide medium against Enterococcus faecalis. PLoS One. 2014 Oct 3;9(10):e109413. doi: 10.1371/journal.pone.0109413.

Sharon E, Ben-Gal G, Smidt A, Beyth N (2014) Prosthetic rehabilitation of congenitally missing canines: a case series. Quintessence Int. 2014 Nov-Dec;45(10):847-51. doi: 10.3290/j.qi.a32564.

Beyth N, Tamari I, Buller Sharon A (2014) Overlay removable denture for treatment of worn teeth. Spec Care Dentist. 2014 Nov-Dec;34(6):295-7. doi: 10.1111/scd.12063. Epub 2014 Jan 7.

Slutzky H, Feuerstein O, Namuz K, Shpack N, Lewinstein I, Matalon S (2014) The effects of in vitro fluoride mouth rinse on the antibacterial properties of orthodontic cements. Orthod Craniofac Res. 2014 Aug;17(3):150-7. doi: 10.1111/ocr.12041. Epub 2014 Apr 6. Erratum in: Orthod Craniofac Res. 2014 Nov;17(4):280.

Cohen J, Featherstone JD, Le CQ, Steinberg D, Feuerstein O (2014) Effects of CO2 laser irradiation on tooth enamel coated with biofilm. Lasers Surg Med. 2014 Mar;46(3):216-23. doi: 10.1002/lsm.22218. Epub 2014 Jan 7.

Bar On H, Sharon E, Lipovezky-Adler M, Haramaty O, Smidt A (2014) [A tooth or an implant--literature based decision making]. Refuat Hapeh Vehashinayim (1993). 2014 Jul;31(3):7-13, 59. Hebrew.

Miller VJ, Karic VV, Ofec R, Nehete SR, Smidt A (2014) The temporomandibular opening index, report of headache and TMD, and implications for screening in general practice: an initial study. Quintessence Int. 2014 Jul-Aug;45(7):605-12. doi: 10.3290/j.qi.a31807.

Vered Y, Lussi A, Zini A, Gleitman J, Sgan-Cohen HD (2014) Dental erosive wear assessment among adolescents and adults utilizing the basic erosive wear examination (BEWE) scoring system. Clin Oral Investig. 2014 Nov;18(8):1985-90. doi: 10.1007/s00784-013-1175-0. Epub 2014 Jan 14.

 

2013

Petel R, Moskovitz M, Tickotsky N, Halabi A, Goldstein J, Houri-Haddad Y (2013). Cytotoxicity and proliferative effects of Iodoform containing root canal filling material on RAW 264.7 macrophage and RKO epithelial cell lines. Arch Oral Biol. 58(1):75-81. Epub 2012 Nov 1.

Polak D, Shapira L, Weiss EI, Houri-Haddad Y (2013). Virulence mechanism of bacteria in mixed infection: attenuation of cytokine levels and evasion of polymorphonuclear leukocyte phagocytosis. J Periodontol. Oct;84(10):1463-8.       

Shusterman A, Durrant C, Polak D, Mott R, Polak D, Schaefer A, Weiss EI, Iraqi FA*, Houri-Haddad YPI* (2013) Host susceptibility to periodontitis: mapping of murine genomic regions. J Dent Res. May;92(5):438-43. (*equal contribution)     

Shusterman A*, SalymaY*, Nashef A*, Soller M, Wilensky A, Mott R, Weiss EI, Houri-Haddad Y, Iraqi FA* (2013). Genotype is an important determinant factor of host susceptibility to periodontitis in the Collaborative Cross and inbred mouse populations. BMC Genet. Aug 9;14:68. (*equal contribution)    

Wilensky A, Polak D, Houri-Haddad Y*, Shapira L* (2013). The role of RgpA in the pathogenicity of Porphyromonas gingivalis in the murine periodontitis model. J Clin Periodontol. Oct;40(10):924-32. (*equal contribution)

Beyth N, Kesler Shvero D, Zaltsman N, Houri-Haddad Y, Abramovitz  I, Davidi MP, Weiss EI (2013). Rapid Kill-Novel Endodontic Sealer and Enterococcus faecalis.  PLoS One. Nov 6;8(11):e78586

Beyth S, Polak D, Milgrom C, Weiss EI, Matanis S, Beyth N (2013) Antibacterial activity of bone cement containing quaternary ammonium polyethyleneimine nanoparticles. J Antimicrob Chemother. 2014 Mar;69(3):854-5. doi: 10.1093/jac/dkt441. Epub 2013 Nov 11.

Abramovitz I, Beyth N, Paz Y, Weiss EI, Matalon S (2013) Antibacterial temporary restorative materials incorporating polyethyleneimine nanoparticles. Quintessence Int. 2013 Mar;44(3):209-16. doi: 10.3290/j.qi.a29056.

Kesler Shvero D, Abramovitz I, Zaltsman N, Perez Davidi M, Weiss EI, Beyth N (2013) Towards antibacterial endodontic sealers using quaternary ammonium nanoparticles. Int Endod J. 2013 Aug;46(8):747-54. doi: 10.1111/iej.12054. Epub 2013 Feb 12.

Sol A, Steinberg D, Featherstone JD, Feuerstein O (2013) Changes in gene expression of Streptococcus mutans in planktonic environment following CO2 laser irradiation. Photomed Laser Surg. 2013 Mar;31(3):139-45. doi: 10.1089/pho.2012.3422. Epub 2013 Feb 19.

Ben-Gal G, Lipovetsky-Adler M, Haramaty O, Sharon E, Smidt A (2013) Existing concepts and a search for evidence: a review on implant occlusion. Compend Contin Educ Dent. 2013 Jul;34 Spec No:26-31; quiz 32. Review.

Sharon E, Lipovezky-Adler M, Haramaty O, Smidt A (2013)  [Retention or adhesion?]. Refuat Hapeh Vehashinayim (1993). 2013 Apr;30(2):24-9, 79. Hebrew.

Karic VV, Miller VJ, Nehete SR, Ofec R, Smidt A (2013) The temporomandibular opening index and condylar asymmetry in myogenous TMD and non-TMD patients: report of a pilot study. Quintessence Int. 2013 Jan;44(1):e141-5.

Ben-Gal G, Weiss EI, Gafni N, Ziv A (2013) Testing manual dexterity using a virtual reality simulator: reliability and validity. Eur J Dent Educ. 2013 Aug;17(3):138-42. doi: 10.1111/eje.12023. Epub 2013 Jan 25.

Vered Y, Sgan-Cohen HD, Zini A, Livny A, Mann J (2013) [Community dentistry in practice: four decades of activity among the Ethiopian community]. Refuat Hapeh Vehashinayim (1993). 2013 Apr;30(2):38-42, 80. Hebrew.