המחלקה לכירורגיה פה, פנים ולסתות

 

מחלקת כירורגיה פה ולסת עוסקת בייעוץ, טיפול וביצכירורגיה פה ולסתותוע ניתוחים בתחומים של חלל הפה, הלסתות והפנים בהרדמה מקומית, סדציה והרדמה כללית.

המרפאה מהווה מרכז רב תחומי לטיפול בזיהומים, גידולים שפירים וממאירים, טיפול במחלות מפרקי הלסת, מומים מולדים, מחלות בלוטות הרוק, טיפול בשברים של השיניים, הלסתות ועצמות הפנים, השתלות שיניים, הרמת סינוס, השתלת עצם בחניכיים, ציסטה בלסת, קיבוע שיניים, תסמונת דום נשימה בשינה ועוד.

כמו כן נותנת שרות לרופאי השיניים ולקהל הרחב בתחומי הכירורגיה של רפואת השיניים: עקירות שיניים פשוטות ומסובכות, שיניים כלואות, ניתוחים טרום שיקומיים ושחזורים גרמיים וביצוע השתלות דנטליות.

 המחלקה מתפקדת בשני מישורים:

 א. במסגרת המרפאה, הממוקמת בבניין של הפקולטה לרפואת שיניים במרכז הרפואי של הדסה בעין כרם.

 ב. במסגרת בית החולים, בו מתבצע הטיפול בחולים המתאשפזים לניתוחים אלקטיביים ובחולים שנתקבלו דרך חדר המיון.

 

התמחות

ההתמחות בכירורגיה של הפה והלסתות מקיפה נושאים הקשורים לרפואה הכללית ולרפואת השיניים ולכן נמשכת כחמש שנים. 
מטרת ההתמחות היא להקנות ידע וניסיון קליני במגוון רחב של נושאים הקשורים בכירורגיה של הפנים, של הלסתות ושל חלל הפה. 
הקניית הידע והניסיון נעשית תוך כדי מתן שירות רפואי לחולים במסגרת הפקולטה לרפואת השיניים, מחלקת האשפוז וחדר המיון של בית החולים הדסה עין כרם. 
תכנית ההתמחות משלבת רכישת ידע תאורטי ומעשי וכן ניסיון בהוראה ובמחקר.

 

מטרת ההתמחות

מטרת ההתמחות בכירורגית הפה והלסתות היא להכשיר רופאי שיניים באבחון ובטיפול כירורגי במחלות השונות, בחבלות, בהגבלות תפקודיות ובעיוותים באזור הפה, הלסתות והאזורים הסמוכים

מסלול ההתמחות

ההתמחות של הפה והלסתות - Oral & Maxillofacial Surgery - מכוונת לרופאי שיניים ואורכת חמש שנים.
המתמחה יתחיל את התמחותו לאחר שלמד את הקורס "מבוא לרפואה" יחד עם תלמידי שנה ד' בפקולטה לרפואה בירושלים ונבחן בו. 
ההתמחות כוללת עבודה ולימוד במחלקת האם ובמחלקות נלוות בתחום הרפואה הכללית לפי המתכונת הבאה :

 3.5 שנים בכירורגיית פה ולסתות.
3 חודשים הרדמה.
חודש וחצי טיפול נשימתי נמרץ כללי ) .)RICU
חודש וחצי פנימית / חדר המיון ומרכז הטראומה.
6 חודשים כירורגיה כללית )ניתן לבצע חצי מהזמן בכירורגיית ילדים(.
3 חודשים פתולוגיה.
חודשיים כירורגיה פלסטית או א.א.ג או אורטופדיה.
בנוסף יש לבצע עבודת מחקר במדעי היסוד או מחקר קליני. עבודה זו יכולה להתבצע במסגרת המחלקה או מחוצה לה על פי הנהלים )פטורים מי שיש להם תואר נוסף ( M.Sc או Ph.D).

במחלקת האם

המתמחה עובד שלוש שנים וחצי, שבהם הוא מטפל במתרפאים אמבולטוריים במסגרת המרפאה, כולל התערבויות במסגרת כירורגיה קטנה. 
המתמחה מקבל מקרים דחופים במסגרת חדר מיון ומטפל בהם וכן יטפל בחולים המאושפזים במחלקה. תפקיד המתמחה לקבל
את החולים ולקבוע אבחנה ותכנית טיפול.
בשלבים הראשונים ישמש עוזר בניתוחים הגדולים ובהמשך שלבי ההתמחות יבצע, בהדרכת הממונים עליו, את הניתוחים לפי הסילבוס של המועצה המדעית.
חלק מהניתוחים יבוצעו בחדרי הניתוח בבית החולים.
המתמחים משתתפים בהרצאות פנים וחוץ ובדיון במקרים המטופלים במחלקה. כמו כן הם מציגים סמינרים בפני חברי המחלקה בהדרכת הרופאים הבכירים.
במהלך ההתמחות, רצוי שהמתמחים ישתתפו במחקר קליני במסגרת המחלקה או מחוצה לה, ושכתוצאת לוואי ברוכה ירצו בכנסים חיצוניים. 
במהלך שהותו במחלקת האם, יופנה המתמחה, לפי החלטת מנהל המחלקה, להשלמת הרוטציות הנדרשות.

התפרסות נושאי ההתמחות על פני שנות ההתמחות

בשנה הראשונה יבצע המתמחה ניתוחים (כירורגיה קטנה) בתוך חלל הפה ויעזור בניתוחים בחדרי הניתוח בבית החולים. כמו כן, יעזור בעיבוד מקרים בעלי עיוותים בעצמות הפנים המיועדים לניתוחים אורתוגנטיים, אונקולוגיים ושיקומיים. כעבור כארבעה עד חמישה חודשים, לאחר הצטרפות לתורן בכיר ובאישור מנהל המחלקה, ישתלב בעבודה בחדר מיון.
בשנה השנייה - בנוסף למתואר בשנה הראשונה - יתרכז בטיפול בחבלות בפנים ובלסתות, בשליטה בזיהומים ובטיפול במחלות בלוטות הרוק.
בשנה השלישית יבצע ניתוחים אלקטיביים במרפאה, ניתוחים אורתוגנטיים, אונקולוגיים )גידולים שפירים וממאירים(, ושל מפרק הלסת בחדרי הניתוח בבית החולים.
בשנה האחרונה יעבוד המתמחה באופן עצמאי, ולפי הוראות מנהל המחלקה ידריך את המתמחים הצעירים ממנו.
את שלושת החודשים האחרונים להתמחות חייב המתמחה לסיים במחלקת האם.

רוטציות

בכירורגיה כללית ירכוש את הידע הדרוש לפני ואחריניתוחים. כן ישתתף כעוזר בחדר ניתוח, ילמד טכניקותכירורגיות בסיסיות וטיפול ברקמות. כמו כן, ילמד לאבחןמצבי חירום רפואיים ולטפל בהם.
בהרדמה כללית ילמד את יסודות ההרדמה הכללית ואת שיטותיה, לרבות עקרונות של רפואה בסיסית ומתקדמת, ילמד את נושא מאזן הנוזלים ותפקוד פיזיולוגי במצבים תקינים ופתולוגיים. כמו כן, יושם דגש על הערכה קלינית והכנת חולה לפני ניתוח.
בכירורגיה פלסטית ילמד עקרונות הטיפול ברקמות רכות, תכנון חתכים ומתלים, סוגי שתלי עור שונים, טיפול במומים מולדים וכירורגיה אסתטית.
באף אוזן וגרון ילמד לבדוק אוזניים, גרון, אף וסינוסים בעזרת הציוד המתאים, יכיר את ההפרעות השכיחות בשמיעה ובדיבור, יכיר מצבים פתולוגיים במערות האף ובצוואר. כמו כן, ילמד לבצע טרכיאוטומיות וישתתף בניתוחים אונקולוגיים של הצוואר.
במחלקה פנימית ילמד אבחנה פיזיקאלית, האזנה לקולות הלב והנשימה ואת הטיפולים האפשריים.
בחדר המיון - ילמדו את הכרת המחלות הפנימיות השונות ואבחנתן. כמו כן, ילמד המתמחה טיפול תרופתי וטיפול במקרי חירום קרדיאליים ואחרים.
RICU - ביחידה לטיפול נמרץ נשימתי ילמד טיפול בחולה במצבי חירום סיסטמיים וכישלון מערכות ויטפל בהם. 
בפתולוגיה אוראלית יכיר את הבעייתיות שבאבחנת סוגיגידול שונים ויתעמק במיוחד באבחנה ההיסטו-פתולוגיתשל גידולים ונגעים, בעיקר באזור הפה והלסתות.

עבודת מחקר

במסגרת דרישות ההתמחות על המתמחה לבצע עבודת מחקר אשר תוגש לוועדת הבחינות. עבודת המחקר יכולה להתבצע במסגרת מחלקת האם או במסגרת אקדמית אחרת לאחר שהמתמחה יגיש תכנית מחקר למועצה המדעית.

סיום ההתמחות

עם סיום תקופת ההתמחות, על המתמחה לגשת לבחינות מומחיות אשר נערכות על ידי ועדת בוחנים חיצונית. 
הבחינות תיערכנה בשני שלבים:
שלב א' - בחינה בכתב. המתמחה רשאי לגשת לבחינה זו אחרי שנתיים במחלקת האם.
שלב ב' - בחינה בעל-פה עם סיום תקופת ההתמחות ולאחר שעמד בהצלחה בבחינה שלב א' כתנאי לבחינת שלב ב'. מותר לגשת לבחינת שלב ב' החל משנה אחת לפני סיום ההתמחות. 
על המתמחה להגיש למועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים את המסמכים הבאים:
א. פנקס ההתמחות הכולל אישורי הרוטציות שביצע בחתימתם של מנהל המחלקה ושל הדיקן.
ב. רשימה מאושרת של ניתוחים אשר ביצע בתקופת התמחותו.
ג. עבודת מחקר במדעי היסוד.