המחלקה לרפואת שיניים קהילתית

רפואת השיניים הציבורית הינה אחת מתשע ההתמחויות ברפואת השיניים בישראל.
תחום זה עוסק בהעמקת הבנת ההיבטים הביולוגיים ,החברתיים, הנפשיים, הקהילתיים, ההתנהגותיים, הסביבתיים, התרבותיים והכלכליים של בריאות וחולי תוך שימוש בכלים אפידמיולוגיים ונתוני עתק.

המחלקה לרפואת שיניים קהילתית תמונה 1

המחלקה לרפואת שיניים קהילתית מלווה ומובילה את התמורות המשמעותיות שעובר תחום בריאות הפה והשיניים בשנים  האחרונות, עם כניסתו של הטיפול הדנטלי לסל שירותי הבריאות. תמורות אלו הביאו לעלייה בעניין הציבורי בבריאות הפה ובתכנון שיטות חדישות למתן טיפול דנטלי לכל. המחלקה מובילה את הטמעת בקרת האיכות בתחום רפואת השיניים בישראל בשיתוף משרד הבריאות וגופים מובילים בתחום הדנטלי.

 

המחלקה לרפואת שיניים קהילתית  מעורבת בפעילויות לאומיות בישראל, העוסקות בקידום בריאות הפה.  סגל המחלקה מסייע בתכנון שירותים ותכניות עבור משרדי ממשלה, ביניהם משרד הבריאות, החינוך והרווחה ,עיריות, מרפאות ציבוריות, חברות ביטוח, ההסתדרות לרפואת שיניים ועוד. במסגרת המחלקה מבוצעים מחקרים בשיתוף ביה"ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה וכן מחקרים שונים תחרותיים ובשיתוף חברות מסחריות.

רפואת השיניים הציבורית הינה חלק מרפואת שיניים ,המנהיגה מומחיות ברפואת שיניים מבוססת אוכלוסיה, מעקב בריאותי אוראלי, פיתוח מדיניות, מניעת מחלות בקהילה וקידום בריאות, ומהווה רשת הביטחון של בריאות השיניים.

 

תחומי עיסוק המחלקה

  • הוראה ומחקר
  • ניהול קורס סייעות השיניים של הפקולטה לרפואת שיניים
  • ניהול קורס השיננות של הפקולטה לרפואת שיניים
  • ניהול קורסים רבים המכינים את הסטודנטים בבית הספר לרפואת שיניים למחקר, ליזמות וליציאה לקהילה
  • ביצוע מחקרים רבים ושונים בשיתוף פעולה בינלאומי
  • תכנית התמחות המסמיכה מומחים לרפואת שיניים ציבורית
  • ניהול תכניות קהילתיות שמטרתן קידום בריאות הפה והשיניים ומניעת תחלואה

חזון המחלקה

 

 

קידום בריאות הפה והשיניים במדינת ישראל ,תוך דגש על שירותי מניעה ראשונית, חינוך לבריאות וקידום בריאות דנטלית בקהילה. לעודד חינוך לבריאות החל משלב הלמידה האקדמית של הסטודנטים לרפואת שיניים, השינניות והסייעות בבית הספר לרפואת שיניים בהדסה ובהמשך דרכו המקצועית של רופא השיניים בישראל, ולהעביר ידע ומיומנויות בתחום זה לעמיתיה בפקולטה ולמתמחים ברפואת שיניים ציבורית. המחלקה שואפת לקדם תהליכי הטמעה וביקורת לרפואת שיניים בסטנדרטים הגבוהים ביותר.  

 

קורס שינניות

שינניתהמחלקה גאה בתפקידה המוביל בהקמת מקצוע השיננות במדינת ישראל והמשך טיפוחו. במשך יותר מ- 30 שנה היא אחראית לקורס של שנתיים לקראת קבלת רישוי ממשרד הבריאות לעסוק במקצוע השיננות, ובקיום לימודי המשך. הקורס כולל כל המקצועות העיוניים הדרושים וכן המיומנויות הקליניות הדרושות למקצוע זה. בקורס שמתקיים במחלקתנו מושם דגש על התפקידים הקהילתיים הפוטנציאליים של השיננית בכלל, ותפקידיה ברפואת שיניים מונעת וחינוך לבריאות בפרט.

לפרטים נוספים על לימודי שינניות

התמחות

המחלקה מוכרת להתמחות ברפואת שיניים ציבורית. אורך ההתמחות היא 3.5 שנים בזמן שווה ערך למשרה שלמה – כלומר, כ 7 שנים בחצי משרה. בתקופה זו, שנה אחת מוקדשת ללימודי MPH , שנתיים מוקדשות למחלקת האם וחצי שנה למקצוע בחירה במחלקה אחרת שמוכרת להתמחות. במסגרת השנתיים במחלקת האם המתמחים לומדים את מגוון הנושאים הנוגעים בהתמחות, נמצאים לפחות שלושה חודשים באגף לבריאות השן של משרד הבריאות, ובסיום חייבים להגיש ולהציג "פרוייקט" קהילתי אחד שבצעו על כל שלביו.

טופס הרשמה להתמחות