החוג למדעים ביו רפואיים

 • מנחה לתואר מוסמך פרופ' דורון שטינברג

  מיקום: בנין רפואדורון שטיינברגת שיניים, קומה 3 חדר 461

  מספר טלפון משרד:972-2-6757633

  מייל: dorons@ekmd.huji.ac.il

  תחומי מחקר:  מעבדה לחקר הביופילם

  אתר בית :

 • מנחה לתואר מוסמך פרופ מונה דביר-גינזברג

  Dvir-Ginzberg Mona דביר-גינזברג מונהמיקום: בנין רפואת שיניים, קומה 4 ( אגף ישן), חדר 518

  מספר טלפון משרד:02-6757614

  מייל:   monad@ekmd.huji.ac.il

  תחומי מחקר:  ביולוגיה של מחלות מפרק ניווניות והבנת תהליכים שמכוונים התפתחות השלד וגדילתו.

    אתר בית :  http://monad49.wixsite.com/monala

 • מנחה לתואר מוסמך פרופ טלי בורשטין כהן

  בורשטין-כהן טלמיקום: בנין רפואת שיניים, קומה 3 , חדר 463

  מספר טלפון משרד -02-6758582

  מייל: talbu@ekmd.huji.ac.il

  תחומי מחקר: תקפיד חלבוני ה- TAM ו-Protein S, GAS6 בהתפתחות, בבוגר, בבריאות ובחולי

    אתר בית: www.tbclab.com

 • מנחה לתואר מוסמך פרופ גילעד בכרך

  Bachrach Giladמיקום: בנין רפואת שיניים, קומה 3 חדר 409

  מספר טלפון משרד:972-2-6757117

  מייל: giladba@ekmd.huji.ac.il

  תחומי מחקר: מחקרינו באקולוגיה החיידקית שבפה שהתמקדו בחיידק Fusobacterium nucleatum המצוי בגידולים סרטניים מעבדתנו ממוקדת כיום בתחום הבקטריואונקולוגיה, חקר המעורבות של חיידקים בהתפתחות סרטנית וברור הפוטנציאל של שימוש בחיידקים לאבחון וטיפול בסרטן.

  אתר בית: https://giladba.wixsite.com/laboratory

 • מנחה לתואר מוסמך דר מוטי מוסקוביץ

  ד"ר מוטי מוסקוביץמיקום: בנין רפואת שיניים, קומה 5

  מספר טלפון משרד: 02-6778496

  מייל: motim@md.huji.ac.il

  תחומי מחקר:  מיקרוביום אורלי בילדים

    אתר ביתhttp://www.hadassah-med.com/doctors/dr-moskovitz-moti

 • מנחה לתואר מוסמך דר מיכאל קלוטשטיין

  קלוטשטיין מיכאלמיקום: בנין רפואת שיניים, קומה 4 ( אגף ישן), חדר 516

  מספר טלפון משרד:02-6758178

  מייל  michaelk@ekmd.huji.ac.il

  תחומי מחקר:  הזדקנות וכרומטין

   אתר ביתלדף אתר הבית

   

אודות החוג

 

החוג מאגד בתוכו את לימודי המוסמך ו- PhD, וכולל הוראה ומחקר. בחוג כ-100 תלמידים בעלי רקע מדעי מגוון מתחומי: ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, ביואינפורמטיקה, כימיה, רוקחות, מעבדנות, חקלאות, רפואה ורפואת שיניים.

מגוון רחב של נושאי מחקר בעלי עניין ביו-רפואי כללי ומתחומים במדעי רפואת השיניים מוצעים לתלמידים בתחומיים בסיסיים, יישומיים וקליניים.

 

תחומי מחקר כוללים בין היתר:

 • נושאים באימונולוגיה (חקר תאי מערכת החיסון)
 • נושאים במיקרוביולוגיה (חקר חיידקים, וירוסים וביו-פילם)
 • נושאים באפיגנטיקה ותהליכים המווסתים ביטוי גני
 • הנדסת רקמות וביולוגיה של השלד והמפרקים
 • מחלות ניווניות וזקנה
 • חקר מחלות סרטן
 • מחקר אפידמיולוגי וקהילתי
 • מדעי ההתנהגות והמוח

 לחוג גם מסלולי לימוד מיוחדים המשולבים בעבודת מוסמך או דוקטורט כגון תואר ברפואת שיניים וכן לימודי התמחות.

כחלק מפעילות החוג מתקיים יום מחקר פקולטאי בו מוצגות עבודות המחקר של תלמידי החוג במסגרת עבודות הדוקטורט והמוסמך כמו גם פעילות חברתית עשירה המאורגנת על ידי הסטודנטים בפקולטה. זהו אירוע ייחודי באוניברסיטה המאפשר קרוב לבבות והכרות טובה יותר בין הסטודנטים וסגל המורים.

מסלולים בקרב החוג כוללים: מסלול רגיל, מסלול לתלמידי תואר כפול DMD, מסלול לבוגרי DMD, מסלול מאסטר למתמחים, ומסלול מאסטר לתלמידי חול.


עם קבלתם ללימודים זכאים התלמידים למלגה שגובהה ייקבע ע"פי הציון הסופי לתואר "בוגר".​

 

סרטון אוריאנטציה

 

 

פרטי התקשרות

יו"ר החוג : פרופ' מונה דביר-גינזברג      טלפון: 02-6757614

מזכירת החוג: גב' ענבר צ'ונה                טלפון : 02-6758841

רשימת המנחים

 

מסלולי לימוד

לימודי "מוסמך" לתלמידי רפואת שיניים (למסלול כפול - D.M.D ו- M.Sc)

הקדמה

תלמידי בוגר שעומדים בתנאי הקבלה להלן, יכולים להתקבל למסלול מאסטר מחקרי בחוג למדים ביורפואיים, בפקולטה לרפואת שיניים.

לימודי התלמיד לתואר "מוסמך" יהיו מעוגנים בחוג למדעי רפואת השיניים. התלמיד יהיה חייב בכל חובות ה"מוסמך" הנהוגים בחוג (קורסי מוסמך, עבודת גמר למוסמך, בחינת גמר).

תלמידי תואר כפול DMD שנרשמו לתואר מוסמך חייבים להפסיק את לימודי רפואת השיניים למשך שנת מחקר אחת לפחות (מומלץ בין שנה שלישית לרביעית). ועדת קבלה מתכנסת מידי שנה ובודקת את תנאי הקליטה של תלמידי תואר כפול DMD במסלולי המחקר השונים, וזאת מבלי לפגוע בסיכויי התלמידים לשוב ולסיים את תואר DMD. קול קורא ליציאה למחקר יפורסם מידי שנה לתלמידי שנה ג בDMD, ודורש הערכות מוקדמת.

תנאי קבלה

 • זכאים להתקבל בוגרי האוניברסיטה העברית במדעים המדויקים או בוגרי מוסדות אקדמיים מוכרים בארץ ובחו"ל במסלולים מקבילים, בציון בוגר של   82  ומעלה.
 • תלמיד עם ציון נמוך מסף הקבלה יכולים להעביר בקשה מיוחדת לקבלה על תנאי ליו"ר החוג, בנוסף למכתב המלצה ממנחה, לטובת קבלה "על תנאי" (ראו מטה).
 • תנאי הקבלה לחוג מותנה במציאת מדריך ונושא לעבודת המוסמך. במעמד הגשת המועמדות, המנחה צריך לצרף מכתב המאשר את הנחית התלמיד לתקופת המאסטר.
 • אפשר למצוא מנחה בקישור הבא:  רשימת המנחים.
 • לידיעה: מנחה קליני ראשי להנחות תלמידי מאסטר בחוג מ50% משרה ומעלה.

תקנון הנחיית סטודנטים/ות לתארים מתקדמים באוניברסיטה העברית

 • קבלה על-תנאי: מועמדים שציון הבוגר שלהם נמוך מ - 82  רשאים להגיש בקשה לקבלה על תנאי, בצירוף מכתב תמיכה של המנחה. במידה ובקשתם התקבלה, הם נדרשים לסיים את המטלות הבאות עד סוף שנת הלימודים הראשונה, עפ"י הפירוט הבא בסעיפים א-ג:

א)   במחצית מהקורסים הנדרשים, בציון ממוצע של 85 לפחות.

ב)   להמציא מכתב מהמדריך התומך בהמשך לימודיהם בחוג לשנה שניה במאסטר.

ג)    במידה ונדרש – לימודי השלמה, בהתאם להמלצות ועדת הוראה והמדריך.

 • מועמדים מאוניברסיטאות בהן שיטת הציונים שונה מהנהוגה באוניברסיטה העברית, זכאותם ללימודי מוסמך תקבע ע"י ועדה לתלמידי חו"ל של האוניברסיטה העברית, ו/או ועדת קבלה של החוג ו/או יו"ר החוג למדעי רפואת השיניים. במידת הנדרש תלמידים אלה יפנו ללימודי השלמה.
 • קבלה למוסמך תלויה בהשגת פטור באנגלית על ידי: בחינת אמי"ר, או לימודים באוניברסיטה (דהיינו קורסים הניתנים באנגלית), או בחינה בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית.

חשוב: עתודאים במסלול "בינה", המבקשים להתקבל לתוכנית זו, חייבים באישור מן הצבא, הדוחה את שירותם בשנה ‏נוספת לפחות, מעבר לתקופה הדרושה לסיום לימודי רפואת שיניים.‏ ללא אישור זה מראש, לא תישקל מועמדותם למאסטר.

חובות התלמיד

קורסים

 • הלימודים הינם בהיקף של 28 נקודות זכות או 24 נז תלמידים במסלול MD/DMD. היקפה של התיזה ישלים את סך נק' הזכות לכדי 36 נ"ז.
 • מחצית מהקורסים יילקחו מהחוג (ספרות 97XXX) ומחצית מחוץ לחוג.
 • קורסי חובה בחוג כוללים שנה אחת לפחות של "סמינר מגדל השן" (97965) וקורס "סמינר החוג" ( 97985, סמסטר שני, של השנה השניה לתואר). בסופו של הקורס סמינר החוג, התלמידים מציגים את עבודתם ביום פקולטה.  כדי להירשם לקורס "סמינר החוג" יש לסיים שנה אחת בנוכחות מלאה של "מגדל השן" ולהגיש הצעת מחקר.
 • קורסים הניתנים במסגרת החוג
  כדי לבדוק זמינות הקורסים מומלץ גם  להיכנס  לאתר השנתון של האוניברסיטה העברית  ולהכניס את מספר הקורס או לעיין בקורסים עפי הסיווג (הפקולטה לרפואת שיניים/ החוג למדעים ביו-רפואיים, ברפואת שיניים). לינק :  https://shnaton.huji.ac.il/
 • קורסים מיוחדים או דרישות להשלמות בקרב בוגרים במקצועות שאינם כלולים במדעים ביו-רפואיים, יקבעו בשיתוף עם המנחה ובאישור "ועדת ההוראה של החוג".
 • כל הקורסים דורשים אישור מנחה ויור חוג.
 • תלמידי ‏DMD‏ שסיימו קורס "מעלות" בהצלחה ובחרו בפטור סמינר בוגר, ערך הפטור ינוכה ‏מהנ"זים של קורס מעלות ומחצית יתרת הנ"זים ירד ממצבת הנ"זים של המאסטר ויחשב כ"עובר", ‏תחת הערה לתלמיד וע"פ הציון בקורס. תלמידים שלא בחרו בפטורים, יכולים לבחור להעביר את ‏הקורס בשלמותו למאסטר, כך שזה יחשב למחצית מהנ"זים שירדו ממצבת הנ"זים לתואר מאסטר ‏וירשמו ללא ציון במאסטר. ‏
 • החל משנת תשע"ג הקורסים יינתנו בשפה האנגלית או בשפה העברית בהתאם להרכב תלמידי הקורס ושיקול דעתו של המורה.

להלן טפסי רישום לקורסים: טופס רישום בעברית   טופס רישום באנגלית

מחקר וכתיבת עבודה

במהלך שנתיים של המאסטר, התלמיד יעסוק במחקר שייעודו הסופי הגשת תיזה המסכמת את ממצאי עבודת המחקר. במהלך המאסטר, על התלמיד לפעול עפ"י אבני הדרך הבאים, כדי לעמוד בדרישות תוכנית המחקר:

הגשת הצעת מחקר - שישה חודשים מיום הקבלה ‏

 • חצי שנה לאחר הקבלה (הגשה במרץ לתלמידים שהחלו בסמסטר א, או הגשה בספטמבר לתלמידים שהחלו בסמסטר ב), יש חובת הגשה של הצעת מחקר.
 • הנחיות לכתיבת הצעת מחקר + בחירת שופטים לבדיקת הצעת המחקר: לינק
 • בכל מקרה שבו התלמיד יחליף נושא או מדריך, יחייב הדבר הגשת הצעה חדשה לאישור החוג.
 • הגשת ההצעה לגברת ענבר צ'ונה (Inbarc@savion.huji.ac.il).
 • תלמדים במסלול הכפול DMD  מאסטר, שמעוניינים להמשיך לדוקטורט ישיר, יכולים להגיש בקשת פטור מיוחדת עפ"י ההנחיות הבאות: לינק
  יש להגיש את הבקשה במועד (דהיינו 6 חודשים לאחר התחלת המאסטר).‏

 

חשוב: ללא הגשת הצעת המחקר לא תתחדש המלגה בחודש יולי לשנה הראשונה בתואר, וכן בשנה השנייה לתואר. בנוסף במידה ולא תוגש הצעת המחקר, לא יתאפשר רישום לקורס החובה "סמינר חוג" בשנה השניה לתואר.

הגשת עבודת תזה למוסמך ובחינת הגמר

 עבודת התזה

 • לקראת סיום עבודת המחקר למוסמך תוגש העבודה למזכירות תלמידי מוסמך להערכה ולשיפוט, כשהיא מאושרת ע"י מדריך העבודה תהיה ערוכה לפי ה"הנחיות לכתיבת עבודת גמר למוסמך".
   
 • עבודת הגמר תוגש להערכה רק לאחר שהשלים התלמיד את מכסת נקודות הזכות בקורסים השונים, עפי תוכנית החוג.

 

 

 • לאחר ההגשה, תמנה יו"ר החוג צוות בן שני שופטים אחד חבר סגל אקדמי מהפקולטה לרפואת שינים והאחר חבר סגל אקדמי מחוץ לפקולטה לרפואת שיניים.


בנוסף, מדריך עבודת הגמר יהיה גם הוא חבר בצוות השופטים. בקשות חריגות להרכב שופטים יוגשו לשיקול וועדת ההוראה של החוג ויבחנו עפ"י קריטריונים שיקבעו על ידי יו"ר החוג. 

 

 • שיפוט העבודת התיזה:

 

שיפוט העבודה הכתובה:

א.) כ3 שבועות לפני הצגת העבודה, התלמיד ישלח למזכירות התלמידים  קובץ PDF של העבודה אשר יועבר לשופטים שמונו. כל שופט יקבע ציון לעבודת הגמר. הערכת השופט תפרט את הציון הסופי לפי המרכיבים המפורטים בגיליון ההערכה. ציון עבודת הגמר יהיה הממוצע של ציוני השופטים. (סה"כ 3 שופטים, כולל המדריך).

ב.) בחינה בעל-פה של עבודת התיזה: בחינת הגמר לתואר מוסמך תיערך בע"פ, על ידי צוות שופטים שיבחן את הסטודנט/ית בנושא עבודתו/ה. קיימת הפרדה בין הציון לעבודת הגמר למוסמך והציון לבחינת הגמר.

ג.) טפסי השיפוט המרוכזים לעבודה ולבחינה בע"פ, ישלחו על ידי יור הועדה למזכירות.

 

הערות הבהרה לגבי פורמט הגשת התיזה:

 • הגשת התיזה יכולה להיות בעברית או באנגלית עפי דרישות המנחה ובהסכמת התלמיד/ה.‏
 • מבנה התיזה יכול להיות כמבנה של מאמר מדעי באנגלית שכולל: תקציר, מבוא, שיטות ‏וחומרים, תוצאות, דיון ומסקנות וכן רשימת יחסים.‏ 

 

הערכה סופית של תואר מאסטר:

הציון הכללי ללימודי "מוסמך" יורכב לפי המפתח הבא:

 • ציון עבודת הגמר 30%
 • בחינת הגמר  30%
 • ממוצע ציוני הקורסים  40%

המסלול הישיר לדוקטורט – Ph.D

המסלול הישיר לדוקטורט - תנאי קבלה ותקנון כללי

בעלי תואר בוגר של האוניברסיטה העברית ובעלי תואר בוגר מקביל ממוסד אחר בארץ או בחו"ל, בציון סופי 85 לפחות במוסמך, רשאים להגיש מועמדותם למסלול הישיר המאפשר להם ללמוד לתואר דוקטור לפילוסופיה (Ph.D.) מבלי שיהיו חייבים לקבל תחילה את התואר מוסמך. (תוכנית משולבת D.M.D/Ph.D במסלול כפול ישיר, ראה בהמשך).

קבלת התלמיד למסלול הישיר טעונה אישור מטעם החוג בו ילמד והמלצת המדריך ובעמידה בדרישות החוג. ככלל, עם סיום השתתפות התלמיד בקורסים המהווים את תכנית לימודיו, יעמוד התלמיד בבחינת סינון שתקבע אם הוא מתאים להגיש את מועמדותו להתקבל כתלמיד מחקר.

פרטי בחינת הסינון ייקבעו באישור החוג, לאחר בדיקה שהתלמיד עומד בתנאי המעבר. הבחינה תיערך ע"י ועדת בוחנים של שלושה מורים לפחות, באישור  יו"ר החוג. ניתן לעשות זאת בהמלצת המדריך, כאשר אחד מחברי הועדה יכול להיות המדריך, אך הוא לא יכול לשמש כיו"ר ועדת הבחינה. הועדה תעמוד על התמצאותו של התלמיד במקצוע. כמו כן, תעמוד הועדה על בקיאות התלמיד בתחום התעניינותו המיוחד, בזיקה לעבודת המחקר, אם כבר החל בה, או לעבודה שהכין על נושא מיוחד.

על בחינת הסינון לא יינתן ציון. ועדת הבוחנים תסכם בכתב את חוות דעתה המנומקת בדבר התאמתו של התלמיד להמשיך לשלב הבא של המסלול הישיר, ולבצע עבודת מחקר. חוות דעת זו תובא בפני יו"ר החוג, אשר יעביר אותה, עם המלצתו ודו"ח על הישגיו המלאים של התלמיד לוועדה לתלמידי מחקר.

קבלתו של התלמיד המועמד כתלמיד מחקר, סדרי הרשמתו, הגשת הנושא לעבודת הדוקטור, לימודי ההשלמה שיוטלו עליו וכיו"ב, יתנהלו בהתאם לתקנות שתהיינה בתוקף והמופעלות ע"י הועדה לתלמידי מחקר.

תלמיד שעמד בבחינת הסינון בהצלחה, רשאי להגיש מועמדותו למשרה של מורה עוזר, כמקובל. עד להחלטתה של הועדה לתלמידי מחקר, ירשם כתלמיד הפקולטה למשך סמסטר נוסף. הסדר זה יאפשר לתלמיד, בשלב הביניים, לקבל משרה או מלגה, אם הוחלט על כך בגופים המתאימים, לשלושה חודשים לכל היותר.

 תלמיד אשר כתוצאה מבחינת הסינון ומן ההחלטות שלאחריה, לא התקבל כתלמיד מחקר, ימשיך את לימודי המוסמך שלו במתכונת הרגילה. תלמיד כזה ייבחן בחינת גמר רגילה בתום לימודי המוסמך שלו.

 

סיכום מהלך אירועים למעבר לדוקטורט ישיר:‏

 

‏1)‏         סיום כל קורסי המאסטר בממוצע 85 ומעלה.‏

‏2)‏         המלצת המנחה למעבר לדוקטורט ישיר

‏3)‏         הצעת מחקר מפורטת  לינק

‏4)‏         כינוס ועדת סינון שתבדוק את הצעת המחקר ותקיים בחינה בע"פ. בהתאם תשלח ועדת ‏הסינון המלצות ליור החוג.‏

‏5)‏         יו"ר החוג יבדוק את החומר וישלח מכתב המלצה לדוקטורט לרשות לתלמידי מחקר. ‏

חשוב: תלמיד דוקטורט יתחילו את לימודיהם בחוג לפני סמסטר א' או סמסטר ב', כפי שנהוג ‏בתוכנית המאסטר. בקשות חריגות יתקבלו דרך מזכירות החוג, בצירוף מכתב מנחה המכיל צידוק ‏לחריגה ממועדי הקבלה

 


לפני התחלת התהליך, מומלץ לעיין בנהלים מפורטים בלינק

תוכנית משולבת D.M.D - Ph.D - מסלול כפול המשלב מעבר ישיר לדוקטורט

הקדמה

מטרת התוכנית היא לאפשר לסטודנטים לרפואת שיניים הלומדים לקראת התואר D.M.D (ד"ר לרפואת שיניים), ללמוד במקביל לקראת התואר ד"ר למדעים (Ph.D), וזאת על מנת לרכוש תואר כפול D.M.D, Ph.D . קבלת התלמיד לתוכנית והפיקוח על התוכנית המשולבת ייעשו על ידי יו"ר ועדת הלימודים של החוג. אישור תוכנית המחקר והמדריכים לעבודת ה- Ph.D. , קבלת הדיווח והמעקב המקצועי, מינוי שופטים ואישור תואר Ph.D. , יהיו באחריותה של הועדה לתלמידי מחקר במדעים הניסויים של האוניברסיטה העברית.

סטודנט הלומד במסלול הכפול הישיר, לקראת התואר D.M.D - Ph.D יפסיק את לימודי רפואת השיניים בתום השנה השלישית (תואר "בוגר"), כפוף  לקבלת אישור מראש מדיקן הפקולטה. הדיקן יאשר הפסקת לימודים עד לתקופה של שלוש שנים בטרם החל התלמיד בפעילות קלינית.

 בשנה הראשונה להפסקת הלימודים ישלים התלמיד את חובותיו במאסטר עפי הרשום.

שימו לב! תלמידי DMD המעוניינים להמשיך לPh.D ישיר, פטורים מלהגיש הצעת מחקר בתום 6 חודשים מתחילת המאסטר, בתנאי שיחתמו על הצהרה , וישלחו את ההצהרה המלאה למזכירות החוג. במעמד ועדת הסינון יש למלא את טופס ועדת סינון  ולצרף אותו למכתב החלטה מנומקת של ועדת הסינון ממוען ליו"ר החוג, בתום התכנסות ועדת הסינון.
 

בסיום שנת המאסטר ייבחן התלמיד בבחינת סינון למסלול הישיר, כפי שמקובל לגבי תלמידים במסלול הישיר לדוקטורט. לאחר שייבחן ויימצא ראוי למסלול הישיר, תידון מועמדותו לתוכנית המשולבת. לימודי המסלול הישיר ובחינת הסינון יהיו בפיקוח יו"ר החוג למדעי רפואת השיניים וועדת הלימודים של החוג. כאמור, תלמידים שלא הגישו הצעת מחקר, יגישו טופס ועדת סינון 

חשוב: בשל אורכו של המאסטר במסלול בכפול (דהיינו שנה), יור החוג רשאי לאשר מעבר לדוקטורט בכפוף לסיום "סמינר החוג" במהלך השנה הראשונה לדוקטורט (ללא ציון).

תלמיד התוכנית המשולבת שעבודתו לתואר Ph.D. אושרה בידי הועדה לתלמידי מחקר, (שלב ב,) יהיה פטור מעבודת גמר לתואר D.M.D.

חשוב: עתודאים המבקשים להתקבל לתוכנית זו, חייבים באישור מן הצבא, הדוחה את שירותם בשנה נוספת לפחות, מעבר לתקופה הדרושה לסיום לימודי רפואת שיניים.

חשוב: קביעת מנחה לדוקטורט עפי הנהלים והתקנון של הרשות לתלמידי מחקר.


אוריאנטציה לדוקטורט

 

חובות התלמיד לדוקטורט ואבני הדרך

הדוקטורט שעורך ארבע שנים, הינו באחריות הרשות לתלמידי מחקר, ובמהלכו מספר אבני דרך, כמפורט מטה.

 

 

תלמידי דוקטורט שהתקבלו לתוכנית דוקטורט בפקולטה לרפואת שיניים החל ‏מאוקטובר 2020 ‏צריכים להשלים קורסי חובה בשנתיים הראשונות לתוכנית הדוקטורט:‏

קורסי חובה

 • כיתת אומן א' מספר 97963 וכיתת אומן ב' 97964‏
 • כתיבה מדעית (פטור מי שנרשם במהלך המאסטר) מספר קורס 97950 ‏

 

אבני הדרך במהלך הדוקטורט הם כדלקמן:

 1. ‏ועדת סינון שלב א' לחצו כאן להנחיות וטפסים  
 2. ‏פגישה ראשונה של ועדה מלווה לטובת מעבר שלב ב (שנה וחצי לאחר שלב א')‏.
 3. ‏פגישה שניה של ועדה מלווה לאחר אישור שלב ב (עד שנתיים לאחר אישור שלב ב)‏
 4. ‏הרצאת התקדמות (כחצי שנה לאחר פגישה שניה של ועדה)‏.
 5. ‏הגשת תזה לשפוט (3-6 חודשים לאחר הרצאה)‏.

מעקב אחר התקדמות תלמידי הדוקטורט בפקולטה

 • מעקב כללי: הפקולטה תעקוב אחר אבני דרך,3-5  ובעת חריגה בזמני ההגשה של כל אבן דרך, נפנה למנחה ולתלמיד/ה,  כדי לעדכן בחריגה ולבקש עדכונים לגבי סיבת החריגה בזמן. הודעת החריגה שתתקבל מהחוג, תאפשר אורכה של 3-4  חודשים כדי להשלים את אבן הדרך המדוברת במכתב ההתראה. במידה והדבר לא יחול לאחר האורכה, נעביר עדכון למנחה, לוועדה המלווה ורשות לתלמידי מחקר, להמשך מעקב.
 • חובת דיווח שנתית: כל תלמידי הדוקטורט שהתקבלו אחרי שנת 2020 ועברו שלב ב' יעביר דוח שנתי בן 4 עמודים שישלח ב1.7 בכל שנה, ליו"ר החוג עם העתק למזכירות החוגמומלץ שהדוח ישלח על ידי המנחה בצירוף חוות דעתו של המנחה.  לינק לטופס הדיווח
 • תלמידי מסלול כפול DMD/PHD שמבקשים הארכה נוספת (דהינו  שנת הפסקה שלישית בדוקטורט או שנה רביעית מתחילת המאסטר), מתבקשים להגיש עם דוח התקדמות את הטופס הבקשה לשנת הפסקה שלישית לינק לטופס הדיווח  ב1 ליולי בכל שנה.
  זכאות לשנת הפסקה שלישית בדוקטורט, הינה רק לתלמידים שעברו בהצלחה שלב ב' ותוכנית המחקר אושרה להם ברשות לתלמידי מחקר.
  הגשה לגברת ענבר צ'ונה עד ה1 ליולי בכל שנה.
 • חשוב לציין כי השנה הנוספת תאושר בכפוף לאישור יו"ר חוג, יו"ר ועדת הוראה והדיקן, בהתחשב בתקנים הפנויים בשנים הקליניות.

חשוב: במידה וטפסי ההתקדמות לא ישלחו במועד, יו"ר החוג יכנס את המנחה והועדה המלווה ואלה יאמדו את התקדמותו של התלמיד וישקלו הארכה להגשת הדוח. במקרים קיצוניים בלבד, לאחר שלא נתקבל הדוח בתום תקופת ההארכה, יו"ר החוג ייוועץ עם הועדה המלווה ותישקל הפסקת מלגה של המועמד/מועמדת. בעת שהדוח יתקבל ויאושר על ידי הועדה המלווה, המלגה תחודש.

בכל זמן, ניתנת האפשרות לתלמיד/ה להיפגש עם יו"ר החוג ולהבהיר את עמדתו/עמדתה.

מאגר טפסים